Aktualności ZIT

 Szanowni Państwo, 

Poniżej znajdują się informacje nt. możliwości rozwojowych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF).

2021-08-09

1. Bon na innowacje;

2. Geostrateg;

3. Nowe technologie w zakresie energii.


2021-08-06

1. Akademia Menadżera MMŚP;

2. Dostępność szansą na rozwój;

3. EIPA zaprasza na wrześniową konferencję;

4. Granty na Eurogranty;

5. Konkurs "Bliżej niż myślisz";

6. Konkurs Szefa Służby Cywilnej;

7. Procedury bez barier;

8. Program Akceleracyjny;

9. Rodzinny kapitał opiekuńczy;

10. Wsparcie na rozwój współpracy.


2021-08-04

1) Zmiany w SzOOP PRO WD

2) CIS - zmiany w warunkach zatrudnienia

3) MEiN - Aktywna Tablica w 2021


2021-08-03

1) FE- Konkurs z myślą o każdym z nas!

2) MEiN -  wytyczne dla szkół

3) PFRON - Konsultacje dla NGO

4) PARP - Konkurs Travel Grants


2021-08-02

1) MEiN Bezpieczny powrót do szkoły

2) MRiRW Konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

3) FE Konkurs dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich

4) PARP  ogłasza konkurs FE dla wyjątkowych inicjatyw pracowników

5) NFOŚiGW szkolenie dla Wnioskodawców programu Nowa Energia


2021-07-30

1) WFOŚiGW - Wyniki naboru na konkurs dotyczący usuwania azbestu

2) NFOŚiGW - Nabór wniosków w 3. obszarze wsparcia w programie Nowa Energia

3) UMWD - Certyfikacja Podmiotów Turystycznych- wydłużona do końca VIII


2021-07-29

1) PARP - Nowe usługi szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorstw - do 80% dofinansowania

2) PO WER - Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców - wykorzystanie innowacji w zakresie kształcenia zawodowego


2021-07-28

1) DUW - Wyniki naboru gmin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach samorządowych

2) BGK - Wydłużenie i wyjaśnienia do naboru w Programie Inwestycji Strategicznych

3) MZ - Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

4) MF - Konsultacje projektu przepisów podatkowych 


2021-07-27

1)  NFOŚiGW - Dopłaty do leasingu aut elektrycznych za pośrednictwem banków w Programie Mój Elektryk

2)  WFOŚiGW - Wyszukiwarka EkoDotacji - wszystkich rodzajów wsparcia zielonych inwestycji

3)  MRiPS         - Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym

4)  MRiRW - Przegląd prawodawstwa UE nt. dobrostanu zwierząt

5)  Rządowe Centrum Legislacji udostępniło ujednolicone akty prawne dotyczące pandemii

6)  DUW - Konsultacje MRiPS we Wrocławiu projektu Strategii Demograficznej 2040