Budowa świetlicy wiejskiej w Kilianowie

Tytuł projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Kilianowie

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Całkowita wartość projektu: 474.999,99 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 79.192,12 zł

Cel Projektu

Celem operacji była budowa parterowego, murowanego budynku świeticy wiejskiej w miejscowości Kilianów.

Przedmiotem inwestycji jest świetlica wiejska o powierzchni 108,06m2 wraz z infrastrukturą techniczną.Wybudowana świetlica jest budynkiem dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcia z realizacji