Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu "Budowę terenu rekreacyjnego w miekscowiści Czerńczyce" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Tytuł projektu: Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Całkowita wartość projektu: 65.466,93 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 41.656,61 zł


Cel Projektu

Operacja obejmuje budowę terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce  - siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw dla dzieci.

Zakres operacji przewiduje zakup i montaż :

- urzadzeń placu zabaw dla dzieci:

  • Hustawki wahadłowej
  • Karuzeli platformowej 
  • Bujaka na sprężynie 
  • Huśtawki wagowej 
  • Zestawu wspinaczkowego- piramidy linowej 
  • Zestawu zabawowego

- 4 ławek z oparciem 
- pięciostanowiskowych stojaków na rowery
- urządzeń gimnastycznych:

  • Orbitek,
  • Wahadło, 
  • Biegacz, 
  • Wioślarz. 

Wytworzona infrastruktura będzie bezpłatnie służyła zarówno podniesieniu sprawności fizycznej jak i intergracji mieszkańców Czerńczyc oraz całego obszaru Lokalnej Grupy Działania. Urządzenia siłowni będą dostosowane do wszystkich grup wiekowych. Urządzenia, których użytkownicy będą mogli wzmacniać partie mięśni ud, tułowia, barków, brzucha jak również podnosić swoją sprawność ruchową będą prefabrykowane standaryzowane, certyfikowane i bezpieczne w użytkowaniu. 

 

Zdjęcia z realizacji: