Cyfrowa gmina

Tytuł projektu: Cyfrowa Gmina

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Całkowita wartość projektu: 100 000,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

W ramach wniosku o dofinansowanie zaplanowano zakup i wdrożenie licencji niezbędnych do migracji serwerów fizycznych i wirtualnych, które straciły wsparcie producenta, serwerowego systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard do wersji Microsoft Windows Server 2019 Standard.

W tym zakupione zostały również licencje dostępowe typu USER cal dla użytkowników uaktualnionych systemów serwerowych.

Migracja pozwoli uodpornić serwery Urzędu Gminy Kąty Wrocławskie na ataki wykorzystujące luki bezpieczeństwa starego systemu, dla których nie zostają już przygotowywane i dostarczane poprawki( łatki) eliminujące podatność systemu na takie ataki.

Aktualizacja systemów operacyjnych serwerów  jest lub stanie się niezbędna dla aktualizacji niektórych systemów eksploatowanych w Urzędzie między innymi  RCP i KD. W ramach zadania zakupiony zostanie również obligatoryjny audyt bezpieczeństwa środowiska IT Urzędu.