Granty PPGR

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Całkowita wartość projektu: 1 002 711,99 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1 002 711,99 zł


Sprzęt otrzymło łącznie 317 uczniów i uczennic zamieszkujących na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Uczennice i uczniowie:

  • Szkoły Podstawowej w Gniechowicach - 59 osób
  • Szkoły Podstawowej w Małkowicach - 8 osób
  • Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich - 38 osób
  • Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich - 31 osób
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sadkowie - 43 osoby
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smolcu - 20 osób
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach  - 25 osób
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich - 3 osoby
  • Uczniowie i uczennice  zamieszkujący Gminę Kąty Wrocławskie i uczący się w szkołach z poza terenu Gminy oraz szkołach średnich - 90 osób 

W dniu 21 września 2023r. zatwierdzony został wniosek rozliczający grant nr. 1188  przyznany Gminie Kąty Wrocławskie złożony w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Informujemy, iż w związku z powyższym procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” obowiązuje w okresie  2 lat od  21.09.2023r.