HISTORIA WSPÓŁPRACY: Kąty Wrocławskie - Rejon Svietlovodsk

Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej 03.09.2007

3 września 2007r zawarliśmy uroczyście umowę o współpracy z ukraińskim Rejonem Svietlovodsk. Jej celem jest współdziałanie i wymiana poglądów głównie w dziedzinie oświaty, kultury i gospodarki a także wspieranie ukraińskiego sąsiada w dążeniach integracyjnych ze strukturami europejskimi.

Po Niemcach i Francji przyszła kolej na Ukrainę. Od dawna już zresztą nasze zainteresowanie w dziedzinie partnerskich kontaktów skierowane było na wschód. Świadome bowiem członkowstwo we wspólnocie europejskiej to nie tylko integracja wewnątrzunijna, lecz także dalekowzroczna polityka prowschodnia i solidarność z tą częścią Europy, która dąży dopiero do całkowitego z nią zespolenia. „Polska jest dla Ukrainy wzorem szybkiego i udanego rozwoju. Chcielibyśmy zatem te pozytywne wzorce od was przejmować i wdrażać w życie i u nas” – mówił przedstawiciel naszego nowego partnerskiego rejonu – Michaił Kasjanov na uroczystości podpisania umowy o współpracy, która odbyła się w kąteckim ratuszu 3 września. W obecności zaproszonych gości m.in. Wicestarosty Powiatu Wrocławskiego Ireneusza Słomy, Posła RP Stanisława Huskowskiego, Księdza Proboszcza Ryszarda Reputały została podpisana umowa między Gminą Kąty Wrocławskie reprezentowaną przez Burmistrza Antoniego Kopcia oraz ukraińskim rejonem Svietlovodsk zarządzanym przez Michaiła Kasjanova.

Uroczystość uświetnili swą obecnością także Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców kąteckich Pan Sławomir Hryniewicz, Prezes firmy ARAJ Pan Jacek Szostkowski, oraz członkowie Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

"To właśnie współpraca ekonomiczna jest jednym z priorytetów tego partnerstwa i może przynieść obustronne korzyści, dając polskim przedsiębiorcom możliwości inwestowania na Ukrainie co z kolei przyczyni się do stworzenia większej ilości miejsc pracy i spadku bezrobocia u naszego wschodniego sąsiada" – podkreślił Burmistrz Antoni Kopeć. Drugą dziedziną współpracy ukierunkowaną na wzajemne poznanie obu krajów będą wymiany uczniów, dyrektorów i nauczycieli szkół a także wspólne projekty mieszkańców naszych gmin.

Początek naszych kontaktów miał miejsce ubiegłego roku dzięki inicjatywie wrocławskiego Urzędu Marszałkowskiego. Jesienią 2006 roku bowiem w ramach odbywających się we Wrocławiu Dolnoślasko-Ukraińskich spotkań Samorządowych Urząd Marszałkowski oddelegował do poszczególnych gmin dolnośląskich przedstawicieli różnych regionów ukraińskich w celu zapoznania się z pracą samorządów terytorialnych oraz oceny możliwości nawiązania z nimi współpracy. Wówczas to po raz pierwszy Burmistrz Antoni Kopeć spotkał się z przewodniczącym rejonu Svietlovodsk – Michaiłem Kasjanovem. Drugą natomiast wspólnie podjętą inicjatywą był przyjazd Pana Kasjanova z grupą młodzieży ukraińskiej podczas wyborów samorządowych w Polsce jesienią ubiegłego roku.

Dziś, uroczyście finalizujemy wspólny wysiłek podpisaniem dokumentu poświadczającego tę współpracę, której powodzenie i sukces zależeć będzie od naszej motywacji, zaangażowania i chęci.

Czujemy się niejako odpowiedzialni za ukraińskiego partnera, który śledząc rozwój polskiej demokracji, przemierzał będzie w następnych latach długą drogę dopasowania do europejskich standardów.

Ogromnym zaś atutem i ułatwieniem na tej drodze wzajemnego poznania będzie z pewnością znikoma bariera językowa oraz słowiańskie pobratymstwo i braterska więź między obu narodami.

Prezentacja Rejonu Svietlovodsk

Rejon Svietlovodsk jest częścią okręgu Kirowogradzkiego położonego nad Dnieprem w środkowej Ukrainie. Terytorium ok. 1,2 tyś km2 zamieszkuje ok. 50 tyś mieszkańców. Obok Ukraińców mieszkają tu także Rosjanie i Białorusini,których głównymi źródłami dochodów są dziś rolnictwo i przemysł ceramiczny.

Svietlovodsk to w głównej mierze jeszcze region rolniczy z zauważalnym już jednak postępem ekonomicznym.W czasach Związku Radzieckiego Svietlovodsk był jednym z największych centrów przemysłu zbrojeniowego, dziś natomiast rejon ten znany jest głównie dzięki ogromnej elektrowni wodnej oraz powstałej pod koniec lat pięćdziesiątych największej na Ukrainie tamie. Svietlovodsk dzięki dogodnym połączeniom komunikacyjnym łączy wschód z zachodem Ukrainy oraz północ z południem. Atrakcyjność położenia zwiększa także bliskość miasta Kremenchug największego w tej części Ukrainy centrum kulturalno - naukowego.Piękne naddnieprzańskie krajobrazy Svietlovodska zachęcają do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody.

 

 

Dyrektorzy i nauczyciele szkół z Rejonu Svietlovodsk z pierwszą wizytą
w Gminie Kąty Wrocławskie 03-07.12.2007

Nie od dziś wiadomo, że największymi entuzjastami współpracy, a co za tym idzie najskuteczniejszymi jej realizatorami są szkoły i ich uczniowie. Fakt ten był główną przesłanką przy organizacji pierwszego spotkania polskich i ukraińskich pracowników oświaty odbywającego się w dniach 3-7 grudnia w Gminie Kąty Wrocławskie.

Obustronnymi inicjatorami tego spotkania byli kierownicy wydziału oświaty obu regionów, a więc Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych – Marek Osiński oraz Naczelnik Wydziału Edukacji rejonu Svietlovodsk – Nadieżda Boczarowa.
W skład przybyłej do Kątów 7 osobowej delegacji ukraińskiej wchodzili dyrektorzy oraz nauczyciele różnych szkół rejonu Svietlovodsk, zainteresowani współpracą ze szkołami naszej Gminy.

Bardzo ciekawy i różnorodny program wizyty mający na celu konkretyzację potrzeb i oczekiwań nauczycieli oraz uczniów, jak również ocenę możliwości i planów współpracy, przewidywał spotkania pracowników oświaty, rozmowy, konferencje i wykłady, oraz spotkania z uczniami.

Ukraińscy nauczyciele poznawali system polskiej edukacji, zadania i obowiązki jej pracowników i uczniów oraz warunki i specyfikę pracy zarówno przedszkoli, jak też szkół podstawowych i gimnazjów na terenie naszej gminy. Godnym uwagi jest niewątpliwie fakt, iż w każdej z odwiedzanych szkół goście spotykali się z niezwykłą życzliwością tak nauczycieli jak i uczniów. W toku rozmów na pierwszym planie były projekty spotkań, wspólne wyjazdy zagraniczne dzieci polskich i ukraińskich, organizacje letnich i zimowych kolonii dla uczniów, wspólne działania na płaszczyźnie sportowej i kulturalnej, wspieranie i motywowanie rozwoju uzdolnionej młodzieży, poprzez umożliwianie jej prezentacji swych osiągnięć w kraju i za granicą, a także inne projekty, pomysłodawcami których będą sami uczniowie partnerskich gmin.

Realizacja pierwszych planów nastąpi już w przyszłym roku, a ciepła atmosfera tego zakończonego właśnie spotkania, daje duże nadzieje na to, że szkolna polsko-ukraińska współpraca będzie zarówno intensywna jak też bardzo owocna i harmonijna.

 

Polsko - ukraińskie warsztaty plastyczne dla młodzieży
z Gminy Kąty Wrocławskie i Rejonu Svietłovodsk 06-21.07.2008

W lipcu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz Żerkowa zorganizowany został pierwszy wspólny projekt polsko - ukraińskiej młodzieży, w którym uczestniczyło 25 osób. Projekt był dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury

Pomysł organizacji wspólnego wypoczynku dla młodzieży z Kątów i Svietlovodska zrodził się już latem ubiegłego roku. Podpisując bowiem umowę o współpracy naszych rejonów, świadomi byliśmy roli, jaką w jej rozwijaniu odegra właśnie młodzież.
Wymiany międzyszkolne doskonale służą umacnianiu i konsolidacji przyjaźni, przełamywaniu stereotypów i uczeniu się siebie nawzajem.

Same tylko spotkania młodych, jakkolwiek niezwykle ważne, nie są jednak gwarantem ich trwałej, umotywowanej współpracy. Dla pełnej i udanej integracji niezbędna jest jeszcze pasja. Stąd idea, by polsko – ukraińską młodzież integrować właśnie poprzez sztukę. Twórczo zdolnej młodzieży nie brak zarówno u nas jak i w partnerskim Svietlovodsku. Ten właśnie fakt był przesłanką do zorganizowania warsztatów plastycznych doskonale wpisujących się w ideę letniego wypoczynku, a poza tym umożliwiających tak indywidualny rozwój młodych jak i wspólne dążenia oraz wymianę doświadczeń na niwie twórczej. Program wypoczynkowo – artystyczny realizowany w dniach 06 – 21 lipca podzielony był na dwa etapy. Pierwszy przeprowadzony został w Krzeptowie pod kierunkiem znanego artysty – Pana Janusza Łozowskiego, który odkrywał przed uczestnikami tajniki malowania na jedwabiu. Adepci sztuki niezwykle szybko i sprawnie przyswajali sobie tę umiejętność, a efektem ich pracy były przepiękne misternie wykonane dzieła, które sami twórcy prezentowali na kończącej pierwszą część warsztatów, wystawie prac. W tym czasie młodzież miała okazję zapoznać się także z historią naszej Gminy oraz Dolnego Śląska czemu służyły chociażby wspólne zwiedzanie najciekawszych miejsc Wrocławia i Kątów, czy wspinaczka na górę Ślężę.
Z grupą młodzieży spotkał się także Burmistrz Antoni Kopeć. Gospodarz Gminy opowiadał o jej historii i początkach współpracy z Ukrainą, odpowiadał na pytania uczestników a także obdarował młodzież drobnymi upominkami.

Spośród wielu różnych atrakcji przewidzianych w pierwszej części projektu warto wymienić także rozgrywki meczowe, wspólne ogniska i pogadanki.

Druga część młodzieżowego spotkania zrealizowana została w Żerkowie. Na letnią kolonię do naszej partnerskiej gminy uczestnicy pojechali pod przewodnictwem instruktora malarstwa – Pani Małgorzaty Tul, odpowiedzialnej za przeprowadzenie drugiej części warsztatów. Tu rozwój artystyczny adeptów sztuki koncentrował się głównie na malarstwie plenerowym i twórczości plastycznej z zastosowaniem technik decoupage’u, malowania na szkle i tkaninie. Za swoje osiągnięcia młodzi artyści wyróżnieni zostali dyplomami i słodkimi upominkami, a warsztaty zakończył uroczysty wernisaż.

Prócz pracy twórczej młodzież w pełni korzystała z uroków lata i żerkowskiej okolicy, której piękno wybitnie sprzyja udanemu, obfitującemu w atrakcje wypoczynkowi. Niezwykle malowniczy park żerkowsko – czeszewski, muzeum im. Adama Mickiewicza w pobliskim Śmiełowie czy szlaki turystyczne to tylko niektóre z przebogatej oferty tej wielkopolskiej gminy. Wspaniała natomiast baza wypoczynkowa w postaci kompleksu basenów odkrytych, nowoczesnych bieżni czy boisk sportowych sprawiła, iż tegoroczny wypoczynek koloniści z pewnością zaliczyć mogą do wyjątkowo udanych.

Realizacja całego projektu możliwa była dzięki dotacji Narodowego Centrum Kultury, organizacji wspierającej m.in. polsko – ukraińskie wymiany młodzieży, a kwota przyznanej nam subwencji to 26 tys. złotych. Pomysłodawcami projektu natomiast byli : Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich oraz Svietlovodzkie Miejskie Centrum Kształcenia „Elita”.

Dwudziestu polsko – ukraińskich uczestników spotkania to : Aleksandra Ilnicka, Kamila Szatkowska, Małgorzata Niedziółka, Katarzyna Demków, Antonina Mikorska, Katarzyna Sikora, Gabriela Lichota, Karolina Głowiak, Aleksandra Gwizdała, Anna Raczyńska oraz Anna Bułajenko, Pawło Dacenko, Maksym Krywienko, Michajło Krywienko, Anastasja Kusznir, Marina Ponomarienko, Władysław Ryżenko, Wiktoria Tereszczenko, Dmitro Tyszko, Wiktoria Usatjenko, wraz z opiekunami Iriną Machowską oraz Siergiejem Mikitienko.

Obie grupy językowo wspierał polsko-ukraiński tłumacz – Pani Teresa Świetlicka

Młodość i talent, twórczość i rozrywka, idea i realizacja – tylko dzięki umiejętnemu i sensownemu łączeniu tych elementów, niczym kolorów na palecie, wyłonić się może konkretny obraz współpracy młodzieży gdzie jest miejsce zarówno na wspólne jak i indywidualne spotkania czy przedsięwzięcia. Taki obraz z pewnością będzie dumą jego twórców i wszystkich mieszkańców obu zaprzyjaźnionych gmin.

 

Młodzież z naszej gminy po raz pierwszy w partnerskim Svietlovodsku 06 – 19.07.2009r.

Początkiem lipca młodzież z Gminy Kąty Wrocławskie po raz pierwszy miała możliwość zwiedzenia partnerskiego Svietłovodska. Na zaproszenie strony ukraińskiej młodzi z terenu szkół naszej gminy wyruszyli na kolonie letnie, połączone z uczestnictwem w letnich warsztatach artystycznych.

Organizatorem wyjazdu naszej młodzieży był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich pod przewodnictwem Pani Dyrektor – Marii Mach. Uczestnikami natomiast byli bohaterowie ubiegłorocznego polsko - ukraińskiego spotkania młodych w Krzeptowie oraz Żerkowie. Opiekunem wycieczki była Pani Małgorzata Tul – nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej w Gniechowicach, a tłumaczem Pani Natalia Cziczerina – pracownik GOKi-su.
Warsztaty miały na celu zapoznanie i uwrażliwienie młodzieży z pięknem i ogromnym bogactwem sztuki dekoracyjno-użytkowej, jak też transfer i wymianę nowych technik artystycznych oraz wspieranie twórczych zdolności młodych adeptów sztuki. Uczestnicy warsztatów dużo czasu spędzali zatem ucząc się ukraińskiego haftu, wyplatania z koralików jak też haftu wstążką.

Niezwykle atrakcyjna okazała się także oferta turystyczna przygotowana przez ukraińskich gospodarzy. W programie zwiedzania znalazły się bowiem tak ważne historycznie, a zarazem nieodległe od Svietłovodska miejsca jak : Połtawa i Czechryń, gdzie znajduje się słynne Muzeum Bogdana Chmielnickiego. Młodzi zwiedzili także Opisznię oraz Cerkiew Prawosławną w Svietłovodsku. Prawdziwym hitem okazała się również przejażdżka kutrem po Dnieprze.

Polsko – ukraińską grupę przyjął także Starosta Rejonu – Michaił Kasjanov. Młodzież spotkała się z nim w Urzędzie Miejskim w centrum Svietłovodska.
Prócz artystycznego i turystycznego wyjazd ten miał także trzeci ogromnie ważny wymiar - kulturowy. Poznając bowiem język i tradycje ukraińskich przyjaciół młodzi uczyli się empatii i szacunku dla wschodniego sąsiada. Prezentując natomiast bogactwo polskiej kultury i sztuki stawali się ambasadorami własnego narodu na Ukrainie.

 

Kondolencje ukraińskich przyjaciół w związku z katastrofą smoleńską 10.04.2010 r.

Wobec polskiej tragedii narodowej, jaką była śmierć prezydenta RP-Pana Lecha Kaczyńskiego oraz wielu przedstawicieli polskiej elity politycznej,kościelnej i kulturalnej, pięknym gestem solidarności ze strony naszego wschodniego partnera był oficjalny list kondolencyjny wystosowany przez Starostę Rejonu Svietlovodsk-Michaiła Kasjanova do Burmistrza Kątów Wrocławskich.

Wielce Szanowny Panie Antoni!

Prosimy przyjąć nasze głębokie wyrazy współczucia w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Republiki Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii a także delegacji polskich polityków, urzędników, ludzi kościoła, kultury i sztuki.
Trudno nam pojąć i ogarnąć ogrom tej tragedii jak też opisać uczucia towarzyszące tak wielkiej i niepowetowanej stracie. Dla Polski to niesłychanie ciężki czas. Niespodziewana i nieoczekiwana strata pierwszej osoby w państwie to nie tylko ból, ale też i wielka próba dla kraju, jej obywateli i wyborców którzy stracili kierownictwo swego państwa.
Wierzymy, iż to bolesne doświadczenie uczyni Wasz naród jeszcze silniejszym i bardziej zjednoczonym i że ta siła oraz jedność pomogą przeżyć ból i osamotnienie oraz wskrzeszą męstwo, które pozwoli mu rozwijać się i żyć dalej.
Wspólnie z Wami głęboko przeżywamy tą tragedię i posyłamy do Boga nasze modlitwy za tych, którzy stali się jej ofiarami.
Niech im ziemia lekką będzie.

Z głębokim poważaniem

Starosta Rejonu Svietlovodskiego
Michaił Kasjanov

Przewodniczący Svietlovodskiej Administracji Państwowej Rady Rejonowej
P. Kovalenko

 

Wakacje z filmem - projekt pod patronatem TVP Wrocław w ramach spotkań młodzieży z partnerskich gmin 16-31.07.2010r.

Kontynuując ideę współpracy młodzieży z Gminy Kąty Wrocławskie oraz ukraińskiego Rejonu Svietlovodsk Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich gościł w lipcu młodych adeptów sztuki filmowej. Kinematografia i wspólne poznawanie tajników warsztatu filmowego były bowiem głównym celem tegorocznego spotkania realizowanego pod patronatem TVP we Wrocławiu.

Projekt zatytułowany „Ruchome obrazy” polegał na odtwarzaniu i interpretacji w formie krótkich etiud filmowych obrazów oglądanych wcześniej przez młodzież w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Młodzież pracowała w grupach kilkuosobowych pod okiem aktorów i profesjonalnej ekipy filmowej z Wrocławia, a całemu projektowi patronowała Telewizja Polska we Wrocławiu.

Program spotkania, prócz pracy na planie filmowej umożliwiał młodym filmowcom-amatorom nabycie obszernej wiedzy na temat technik filmowania, sztuki reżyserii filmowej czy warsztatu i specyfiki pracy scenarzysty i operatora kamery. Wiedzę teoretyczną młodzież chętnie i często wykorzystywała w praktyce wcielając się w rolę aktorów filmowych czy prezenterów telewizyjnych.

Pobyt młodzieży ze Svietlovodska w naszej gminie obfitował również w liczne atrakcje turystyczne i sportowe. Młodzież bowiem czynnie uczestniczyła w takich imprezach plenerowych jak : zajęcia w Adrenalina Parku w Sokolnikach, zwiedzanie zapory wodnej w Zagórzu Śląskim, wizyta na zamku w Grodnie, spacer po Wrocławiu czy pobyt w świebodzickim Aquaparku.

Wiele atrakcji przyniósł także dzień spędzony w niedawno otwartej kąteckiej Hali widowiskowo – sportowej, gdzie gości e, prócz zwiedzania obiektu sportowego, mieli okazję rozegrać mecz piłki nożnej i siatkowej, zagrać w petankę oraz wypróbować wszelkiego rodzaju sprzęt sportowy, udostępniony w tym dniu gościom z Ukrainy.
Młodzież wizytowała również budynek Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz uczestniczyła w spotkaniu z Burmistrzem Gminy – Antonim Kopciem, będącym gorącym orędownikiem polsko – ukraińskich spotkań. Gospodarz gminy opowiadał o sukcesach i problemach naszej gminy, nowych inwestycjach i stojących przed nią wyzwaniach. Na koniec spotkania Burmistrz wręczył uczestnikom drobne upominki.

Niekwestionowane korzyści tegorocznej wymiany to rozwój artystyczny uczestników w zakresie twórczości kinematograficznej, zapoznanie młodzieży ukraińskiej z historią oraz kulturą miasta i gminy Kąty Wrocławskie i całego województwa dolnośląskiego oraz umocnienie więzów przyjaźni pomiędzy młodzieżą z zaprzyjaźnionych rejonów.

 

Anatolij Mirosznyk - Nowy Starosta Rejonu Svietlovodsk

5 maja 2010r w na stanowisko Starosty Svietlovodskiej Rejonowej Administracji Państowej powołany został Anatolij Mirosznyk. Zmienił on tym samym dotychczasowego gospodarza rejonu i głównego inicjatora współpracy Rejonu Svietlovodsk z Gminą Kąty Wrocławskie – Michaiła Kasjanowa.

Burmistrz Kątów Wrocławskich Antoni Kopeć złożył nowemu Staroście gratulacje w związku z powołaniem na to stanowisko.Anatolij Mirosznyk zapewnił natomiast o swym poparciu i szczerej chęci kontynuowania i pielęgnowania polsko-ukraińskich relacji.
W liście skierowanym do gospodarza Gminy Kąty Wrocławskie napisał "Szczerze podtrzymuję i podzielam Pańskie pragnienie kontynuowania współpracy partnerskiej.Svietlovodska Rejonowa Administracja Państwowa jest zainteresowana rozwojem współpracy z Gminą Kąty Wrocławskie Województwa Dolnośląskiego Republiki Polskiej w dziedzinach przemysłu, rolnictwa, transportu, handlu, nauki, techniki, oświaty, ochrony środowiska a także kultury, sztuki, sportu, turystyki oraz ekologii i racjonalnego wykorzystywania naturalnych bogactw. Ma to bowiem ogromne znaczenie dla socjalno – ekonomicznego i kulturalnego rozwoju naszych rejonów jak też ustanowienia bezpośrednich kontaktów handlowych.

Pracujemy dla osiągnięcia wspólnego celu, dlatego też jestem przekonany o możliwościach naszych trwałych i silnych relacji na niwie współpracy partnerskiej".