HISTORIA WSPÓŁPRACY Z GMINĄ BIBLIS

Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej 29.06.2003

29 czerwca 2003 roku została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie i niemiecką Gminą Biblis. Jej celem jest solidarne współdziałanie obu gmin jak też wymiana doświadczeń i poglądów na niwie kulturalnej, ekonomicznej i socjalnej.

Umowę oficjalnie podpisali Pani Burmistrz Gminy Biblis Hildegard Cornelius - Gaus wraz z Przewodniczącym Gminy Gerhardem Meierem z jednej oraz Burmistrz Gminy Kąty Wrocławskie Antoni Kopeć i Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Klimczak z drugiej strony. Umowa o współpracy między gminą Biblis a gminą Kąty Wrocławskie została zawarta w celu wzajemnego poznania i zrozumienia oraz budowania przyjaznych stosunków między stronami, przyczyniania się do budowy zjednoczonej Europy i do porozumienia między narodami. W tym celu partnerzy poprzez regularnie ustalane spotkania dążyć będą do wymiany poglądów i doświadczeń jak również wzajemnego wspierania się w następujących dziedzinach:

• oświata,
• sport i turystyka,
• kultura i sztuka,
• gospodarka,
• rolnictwo,
• zagadnienia socjalne,
• administracja,
• ochrona środowiska,
• porządek publiczny,
• bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Biblis to pierwsza nasza zagraniczna gmina partnerska, współpracę z którą rozpoczęliśmy jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Będzie to z pewnością zapowiedź dobrego i trwałego partnerstwa w zjednoczonej Europie. Es lebe deutsch – polnische Freundschaft!

 

Prezentacja Gminy Biblis

Biblis jest gminą łączącą trzy miasta : Biblis, Wattenheim i Nordheim. Leży ona w powiecie Bergstrasse w Hesji niedaleko Frankfurtu nad Menem, zajmując powierzchnię ok. 40,44 km2. Ludność Gminy Biblis liczy ok. 9000 mieszkańców. Gmina ta znana jest głównie dzięki największemu w Niemczech zespołowi dwóch elektrowni atomowych, a także dzięki hucznie obchodzonemu każdego roku "Świętu ogórków" (Gurkenfest).

Bardzo ciekawe położenie i krajobrazowa różnorodność sprawiają, iż Gminę tą śmiało zaliczyć można do jednej z najatrakcyjniejszych w tym regionie. Niewątpliwą atrakcją turystyczną są tu : las przy wschodniej granicy, krajobrazy wzdłuż brzegu reńskiego, las kamienny Odenwald w zachodniej części regionu czy ruiny zamku. Godny obejrzenia w Biblis jest także kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja, kościół Ewangelicki oraz centrum informacyjne przy Elektrowni Atomowej. Tereny nad Renem dają olbrzymie możliwości wędrówek i miłego spędzenia czasu.

    

 

Ogórkowe święto w Biblis 30-02.07.2007

Jak każdego roku, na zaproszenie władz oraz mieszkańców gminy Biblis, kątczanie mieli okazję uczestniczyć w trzydniowych obchodach „Święta ogórków” (Gurkenfest) w naszej partnerskiej gminie niemieckiej. Oficjalne obchody rozpoczęły się 30. czerwca, a otworzyła je Pani Burmistrz Gminy Biblis, Dr. Hildegard Cornelius – Gaus wznosząc tradycyjny toast za udaną i miłą zabawę. Głównym i najważniejszym punktem programu było pożeganie ustępującej i koronacja tegorocznej nowo wybranej „Ogórkowej królowej”, która sprawować będzie rządy aż do czerwca przyszłego roku.

Po oficjalnych przemówieniach najważniejszych osób gminy Biblis, zaproszonych gości oraz delegatów gmin partnerskich (w tym również Burmistrza Kątów Wrocławskich Antoniego Kopcia), rozpoczęły się trzydniowe uroczystości obchodów tego najważniejszego biblisowskiego święta, którego tradycja sięga 1952 roku.

Zagadkowa natomiast i nieco zabawna jego nazwa łączy się z wielką niegdyś popularnością plantacji ogórkowych w tym regionie. Dziś już uprawa ogórków znacznie straciła na rozmachu i jedynie to z wielką celebrą i estymą obchodzone święto przypomina o wielkim historycznym znaczeniu tego warzywa, które rozsławiało niegdyś Biblis w całym kraju i poza jego granicami.

 

Pięć lat przyjaźni – pierwszy jubileusz współpracy partnerskiej Kątów Wrocławskich i Biblis 29.06.2008

Rok 2008 jest rokiem jubileuszowym na gruncie współpracy międzynarodowej. 29 czerwca bowiem minęła piąta rocznica podpisania umowy partnerskiej o współpracy między Gminą Kąty Wrocławskie i niemiecką gminą Biblis.

Z okazji tego jubileuszu gościliśmy niedawno bardzo liczną (40 osobową) grupę niemieckich przyjaciół, której przewodniczyła Pani Burmistrz Hildegard Cornelius – Gaus. Rokrocznie mieszkańcy naszego partnerskiego Biblis odwiedzają Kąty Wrocławskie podczas święta dożynek, poznając polskie tradycje i obyczaje oraz odświeżając stare i zawierając nowe znajomości. Tak jest co roku, tak było i w tym obecnym - jubileuszowym.
Tegoroczna wizyta przebiegała zatem w atmosferze podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz wspólnych wysiłków obu gmin na gruncie umacniania przyjaznych, dobrych relacji.
Szczera i silna przyjaźń oraz serdeczne stosunki pomiędzy naszymi mieszkańcami, rozwój współpracy strażaków OSP Smolec oraz Feuerwehr Wattenheim jak też bardzo dobre relacje pomiędzy władzami obu rejonów – to solidna podstawa, na której opiera się nasza pięcioletnia współpraca. Dzięki temu mogliśmy zrealizować wspólnie wiele ciekawych spotkań, dając możliwość mieszkańcom obu gmin poznać się, lepiej zrozumieć i zaprzyjaźnić. Owocem tych spotkań są choćby do dziś przez wielu utrzymywane i pielęgnowane prywatne kontakty z niemieckimi przyjaciółmi.

Współpraca Gminy Kąty Wrocławskie i Gminy Biblis rokrocznie wspierana jest przez Komisję Europejską do spraw Edukacji Kultury i Sektora Audiowizualnego, która poprzez unijny program „Europe for citizens” dofinansowuje tego typu spotkania partnerskich miast.
W większości niemieckich landów, podobnie jak u nas, niezwykle starannie kultywowane i pielęgnowane są regionalne zwyczaje i tradycje. A ponieważ gmina Biblis od wieków znana była w Niemczech i całej Europie dzięki uprawie ogórków, jej mieszkańcy do dziś bardzo hucznie obchodzą doroczne „Święto ogórków” (odpowiednik naszych dożynek) połączone z wyborem „Ogórkowej królowej”.

Tegoroczne obchody pięciolecia naszej współpracy w Kątach Wrocławskich ubogacone zostały po raz pierwszy właśnie obecnością samej królowej, która wraz ze świtą uczestniczyła w uroczystościach dożynkowych, witając mieszkańców gminy Kąty w ich własnym ojczystym języku.
Niezwykle symbolicznym jest fakt, iż tegoroczna „królowa ogórków” ma polskie korzenie – urodziła się bowiem we Wrocławiu. W roku swoich rządów będzie więc bardzo wymownie reprezentować polsko – niemiecką solidarność, promując niejako współpracę partnerską obu naszych gmin. Jej tegoroczna wizyta jest symptomatyczna również i poprzez fakt, iż celem swej pierwszej oficjalnej podróży zagranicznej uczyniła właśnie Dolny Śląsk oraz zaprzyjaźnione Kąty.
W oczekiwaniu na kolejny jubileusz pozostaje nam życzyć sobie, by dalsze kontakty i dalsza nasza współpraca obfitowała w wiele wspólnych sukcesów; byśmy czuli się jako jedna duża polsko – niemiecka rodzina i troszczyli się o nią wspólnie w atmosferze przyjaźni, szacunku i odpowiedzialności.

 

 Przedstawiciele stowarzyszenia przedsiębiorców Gminy Biblis wizytują Kąty Wrocławskie 28-31.08.2009

W ostatnich dniach sierpnia mieliśmy zaszczyt gościć w naszej Gminie liczną grupę gości z Biblis, wśród nich zaś wielu przedstawicieli świata gospodarki i biznesu naszej partnerskiej gminy niemieckiej zrzeszonych w stowarzyszeniu na rzecz wspierania i rozwoju gospodarczego (WV Biblis).

Prócz swych nadrzędnych celów takich jak współpraca rodzimych przedsiębiorców w dziedzinie rzemiosła, handlu oraz usług, stowarzyszenie "WV Biblis" deklaruje chęć współpracy na tej niwie także w dziedzinie kontaktów z partnerskimi gminami zagranicznymi.
Jest to zatem solidna przesłanka do umocnienia, a w wielu dziedzinach otwarcia nowego frontu współpracy między Gminami Biblis i Kąty Wrocławskie.

To właśnie stowarzyszenie "WV Biblis" jest głównym organizatorem i propagatorem najważniejszego i najhuczniej obchodzonego biblisowskiego święta – Gurkenfest. Ponadto zarówno w sezonie letnim jak i zimowym związek organizuje i wspiera różnorakie imprezy jak na przykład „kupiecka niedziela” (Verkaufsoffener Sonntag) czy też „targi bożonarodzeniowe” (Weihnachtsmarkt) dające przedsiębiorcom doskonałą okazję do prezentacji i promocji własnych produktów.

W tym roku wśród niemieckich gości wizytujących naszą gminę znalazło się wielu przedstawicieli "WV Biblis", w tym Prezes Stowarzyszenia – Pani Lisolette Blume-Denise oraz jej Zastępca – Pan Czeslaw Kolatzek (notabene nasz rodak mieszkający w Biblis od wielu już lat). Goście byli pod wielkim wrażeniem dynamiki rozwoju gminy Kąty Wrocławskie oraz możliwości, jakie daje ów rozwój zarówno małym, średnim jak i dużym przedsiębiorcom.
Ukoronowaniem wizyty gości był ich udział w uroczystościach dożynkowych, podczas których wspólnie z mieszkańcami naszej gminy bawili się oraz debatowali nad przyszłym rozwojem współpracy obu zaprzyjaźnionych regionów ukierunkowanym na wspieranie przedsiębiorczości jak też wymianę doświadczeń na niwie ekonomicznej i gospodarczej.

 

Kondolencje władz Gminy Biblis w związku z katastrofą polskiego samolotu prezydenckiego 10.04.2010r.

Szanowny Panie Burmistrzu! Drodzy mieszkańcy naszej partnerskiej Gminy Kąty Wrocławskie! Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej katastrofie polskiego samolotu,w której zginął Wasz Prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka oraz wielu polskich polityków i obywateli.

Pragniemy w imieniu mieszkańców całej Gminy Biblis wyrazić nasze najszczersze współczucie z powodu tej katastrofy i zapewniamy Was, iż także Niemcy pogrążone są w żałobie po stracie, jakiej doświadczył Wasz kraj
Zapewniamy o naszej pamięci i solidarności w bólu.
Z głębokimi wyrazami współczucia

Przewodnicząca Przedstawicielstwa Gminy
Rita Schramm
Przewodniczący Zarządu Gminy
Herbert Ritzert
Przewodnicząca Komitetu ds. współpracy
Monika Pfeiffer-Hartmann

   


Pobyt sportowców z Biblis w naszej gminie w ramach akcji "Poznajmy się lepiej" 03-06.06.2010r.

Podczas długiego weekendu czerwcowego Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich miał przyjemność gościć niemieckich sportowców z klubu FV Biblis , Wizyta miała charakter turystyczno-rekreacyjny.

Grupa młodzieży w wieku 12-15 lat wraz z opiekunami i naszą grupą młodzieży wspólnie zwiedziła Zamek Książ koło Wałbrzycha oraz najciekawsze miejsca we Wrocławiu. Program wizyty obfitował również w różne imprezy i turnieje sportowo-rekreacyjne w takich dyscyplinach jak piłka nożna oraz piłka siatkowa. Najwięcej emocji wzbudził mecz pomiędzy drużyną złożoną z opiekunów z Biblis i instruktorów GOKiS, a drużyną, w składzie której zagrała wspólnie nasza młodzież.

Goście z niemieckiej gminy partnerskiej byli pod dużym wrażeniem niedawno oddanej do użytku Hali Widowiskowo – sportowej przy ulicy Brzozowej w Kątach Wrocławskich. Wszyscy uczestnicy spotkania zarówno ze strony gości jak i naszej byli bardzo zadowoleni ze wspólnego spotkania, czego dowodem jest propozycja wizyty naszej młodzieży w Biblis.

 

Wspólne uroczyste obchody jubileuszu 1175 rocznicy istnienia Gminy Biblis 24-27.06.2011r.

Rok 2011 jest dla Gminy Biblis rokiem wyjątkowym obfitującym w różnego rodzaju wydarzenia kulturalno-artystyczne związane z obchodami jubileuszu 1175-lecia istnienia Gminy Biblis. Z tej właśnie okazji nasi niemieccy partnerzy przygotowali liczne imprezy z udziałem zagranicznych gości, w tym również gości z Gminy Kąty Wrocławskie.

Pierwszą okazją do wspólnego świętowania była doroczna impreza plenerowa „Gurkenfest”, gdzie prócz stałych punktów obchodów, sporo miejsca poświęcono również temu właśnie jubileuszowi, z okazji którego niemiecka gmina wydała niezwykły album przedstawiający historię i przemiany zachodzące w Gminie Biblis w ciągu całego ostatniego wieku. Ten bardzo pomysłowo opracowany album zestawiający stare fotografie ze współczesnymi i opatrzony przypisami okazał się prawdziwym hitem i cieszył się ogromną popularnością również wśród gości z zagranicznych gmin partnerskich przybyłych na obchody święta „Gurkenfest”.
Delegacja z Kątów Wrocławskich wpisując się niejako w ten trend przygotowała dla mieszkańców Gminy Biblis wyjątkowy prezent, powierzając jego wykonanie słynnemu artyście malarzowi – Panu Januszowi Łozowskiemu. Na podstawie starej fotografii słynnego zabytkowego kościoła Św. Bartłomieja z Biblis namalowany został obraz w technice olejnej będący reprodukcją oryginału utrzymaną w klimacie osobistej impresji artystycznej autora.
Prezent uroczyście wręczył Burmistrz Gminy Kąty Pan Antoni Kopeć podczas niedzielnej gali z okazji jubileuszu 1175-lecia istnienia Gminy Biblis. Obraz przyjęty został niezwykle entuzjastycznie a gospodarze już wybrali mu honorowe miejsce – zdobić będzie bowiem Salę Obrad Urzędu Gminy Biblis.

Podczas pobytu goście z Gminy Kąty Wrocławskie mieli okazję zwiedzić wiele ciekawych miejsc m.in. miasto Mainz z monumentalną katedrą Św. Marcina. Włodarze Gminy Biblis zapoznali też swoich polskich gości z metodami gospodarowania odpadami w Gminie Biblis, czemu służyła wizyta w centrum gospodarki odpadami w mieście Heppenheim.
Kolejną zaplanowaną wspólną imprezą wpisującą się w obchody jubileuszowe będzie pobyt młodzieży z Gminy Kąty Wrocławskie na organizowanym przez biblisowską ochotniczą straż pożarną obozie młodzieżowym, gdzie wspólnie bawić się i wymieniać doświadczenia będą młodzi z Niemiec, Polski i Francji.