Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka

Tytuł projektu:  Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka

Beneficjent:  Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna

Partnerzy: Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Jelcz Laskowice, Gmina Sobótka

Nr projektu: RPDS.03.04.02-02-0002/20

Całkowita wartość projektu: 16.908.347,27 zł

Przyznana kwota dofinansowania : 12.016.707,42 zł

Przyznana kwota dofinansowania na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie : 2.762.149,19 zł

Cel Projektu

Celem głównym Projektu jest redukcja niskiej emisji transportowej oraz poprawa transportowej mobilności mieszkańców w ramach kompleksowej strategii promowania i rozwoju transportu rowerowego na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie i Sobótka. Projekt zrealizowany zostanie w Partnerstwie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA – Lidera Projektu oraz Gmin: Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka – Partnerów Projektu.Przedmiotem Projektu jest budowa dróg dla rowerów w gminach partnerskich oraz obiektów P&R i B&R, w celu zwiększenia ciągłości komunikacyjnej z drogami rowerowymi na terenie gmin uczestniczących w Partnerstwie oraz odciążenia komunikacyjnego Wrocławia. Gmina Kąty Wrocławskie jest odpowiedzialna za realizację 2,51 km dróg dla rowerów oraz obiektu B&R (1 szt.) na obszarze gminy Kąty Wrocławskie.