ROK 2023

          Oferty przyjęte do realizacji:

  1. Koło Gospodyń Wiejskich w Skałce otrzymało dotację w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. "Spotkanie z naturą"

  2. Stowarzszenie sportowe KP Kąty Wrocławskie otrzmało dotację w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. "Turnieje piłkarskie grup dziecięcych i młodzieżowych"

  3. Fundacja Byś Kolorowo Żył otrzymała dotację w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. "VI Bieg Integracyjny wraz z organizacją pikniku"

  4. Fundacja Pieśniarze otrzymała dotację w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. "Muzyczny Most za Lwowem- koncert piosenek lwowskich i folkloru miejskiego"

  5. Towarzystwo Przyjaciół Smolca otrzymało dotację w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. "Wydarzenie kulturalne dla mieszkańców Smolca"

  6. Ochotnicza Straż Pożarna w Gniechowicach otrzymała dotację w wysokości 2.200,00 zł na realizację zadania publicznego pt. "Udział w warsztatach sportowych młodzieżowych drużyn pożarniczych z Gminy Kąty Wrocławskie"

 7. Polski Związek Motorowy otrzymał dotację w wysokości 8.000 zł na realizację zadania publicznego pt. "Działania zabezpieczające 50-leci Światowych Rekordów Prędkości Polskiego Fiata - Turystyczny Rajd Rekordów Polskiego Fiata"

 8. Fundacja Byś Kolorowo Żył otrzymała dotację w wysokości 2.000 zł na realizację zadania publicznego pt. "Powitanie Jesieni z Seniorami - Międzypokoleniowe Warsztaty Integracyjne"

 9. Klub Footballu Amerykańskiego Jaguars Kąty Wrocławskie otrzymał dotację w wysokości 2.000 zł na realizację zadania publicznego pt. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w FINAL FOUR POLSKIEJ LIGI FUTBOLU AMERYAŃSKIEGO"

10. Fundacja Smolec otrzymała dotację w wysokości 3.000 zł na realizację zadania publicznego pt. "Z Pawłowa do Smolca. Historia nieopowiedziana"

11. Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Sadowice otrzymał dotację w wysokości 5.000 zł na realizację zadania publicznego pt. "Rozpowszechnianie sportu w miejscowości  - Sadowice"

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Smolcu otrzymała dotację w wysokości 3.700 zł na realizację zadania publicznego pt. "Wzmocnienie kompetencji jednostek OSP z terenu Gminy"

13. Polskie Towarzystwo Patriotyczne "Słowiańsczyzna" otrzymało dotację w wysokości 2.500 zł na realizację zadania publicznego pt. "Wzmocnienie kompetencji jednostek OSP z terenu Gminy"

14. Smoleckie Towarzystwo Sportowe Sokół Smolec otrzymało dotację w wysokości 4.000 zł na realizację zadania publicznego pt. "Kronika filmowa Smolca- 30 lat historii w obiektywie”

15. Wrocławski Klub Karate Kyokushin – A. i S. Sypień. otrzymał dotację w wysokości 4.000 zł na realizację zadania publicznego pt. "Mistrzostwa Polski Seniorów Open i Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Masters 2023”

16.  Koło Gospodyń Wiejskich w Skałce otrzymało dotację w wysokości 2.100,00 zł na realizację zadania publicznego pt."Wieczny ogród"

17. Fundacja Smolec otrzymała dotację w wysokości 2.000 zł na realizację zadania publicznego pt."Dzień Niepodległości 11 XI 2023 r.- Biesiada Patriotyczna w Smolcu"

Autor: 
Monika Romańska