Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Katach Wrocławskich przy ul. 1 Maja, obejmujący budowę bieżni służacej rekreacji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł projektu: Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Katach Wrocławskich przy ul. 1 Maja, obejmujący budowę bieżni służacej rekreacji

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Całkowita wartość projektu: 172,568,79 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 81.124,00 zł

Cel Projektu

Celem operacji jest rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul 1-maja , obejmujacy budowę bieżni służacej do rekreacji .

Wytworzona infrastruktura będzie bezpłatnie służyła podniesieniu sprawności fizycznej i integracji mieszkańców Kątów Wrocławskich oraz całego obszaru Lokalnej Grupy Działania Lider A4.