Zdalna szkoła

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Tytuł projektu: ZDALNA SZKOŁA

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Całkowita wartość projektu: 98.700,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 98.700,00 zł

Cel Projektu

Gmina Kąty Wrocławskie  realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. 

Celem projektu jest stworzenie warunków technicznych dla uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Planowanym efektem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie zdalnego nauczania.

Za otrzymane środki zostało zakupionych  60 notebooków z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do Szkół Podstawowych znajdujących na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w tym:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich - 11 szt
  • Szkoła Postawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich  - 15 szt
  • Szkoła Podstawowa w Gniechowicach  - 13 szt
  • Szkoła Podstawowa w Małkowicach - 1 szt
  • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Smolcu - 17 szt
  • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie - 3 szt