Zdalna szkoła +

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Tytuł projektu: ZDALNA SZKOŁA +

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Całkowita wartość projektu: 74 943,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 74 943,00 zł

Cel Projektu

Projekt Zdalna Szkoła Plus stanowi kontynuację projektu Zdalna Szkoła.  

Gmina Kąty Wrocławskie pozyskała dofinansowanie w kwocie 74 943,00 zł w ramach którego zakupiono 34 zestawy komputerowe w skład których wchodzą: Laptop Asus wraz z oprogramowaniem, mysz bezprzewodowa oraz torba na laptopa.

Projekt grantowy pn. Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ma na celu wsparcie uczniów z niezamożnych rodzin z minimum trójką dzieci w kształceniu zdalnym.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach otrzymała 9 zestawów komputerowych w skład których weszły: laptopy ASUS wraz z oprogramowaniem, myszami bezprzewodowymi oraz torbami na laptopa.

Szkoła Podstawowa w Gniechowicach otrzymała 7 zestawów komputerowych w skład których weszły: laptopy ASUS wraz z oprogramowaniem, myszami bezprzewodowymi oraz torbami na laptopa.

Szkoła Podstawowa w Małkowicach otrzymała 10 zestawów komputerowych w skład których weszły: laptopy ASUS wraz z oprogramowaniem, myszami bezprzewodowymi oraz torbami na laptopa.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich otrzymała 2 zestawy komputerowych w skład których weszły: laptopy ASUS wraz z oprogramowaniem, myszami bezprzewodowymi oraz torbami na laptopa.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich otrzymała 6 zestawów komputerowych w skład których weszły: laptopy ASUS wraz z oprogramowaniem, myszami bezprzewodowymi oraz torbami na laptopa.

Laptopy będą bezpłatnie użyczone uczniom z rodzin wielodzietnych na czas zdalnego kształcenia.