02/01/2023

Wnioski o zakup węgla w 2023 r. – II tura

W związku z otrzymaniem nowej oferty od Polskiej Grupy Górniczej S.A. na paliwo stałe na rok 2023 r. ruszyła druga tura przyjmowania wniosków o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Przypominamy, że wnioski składać mogą wyłącznie uprawnione osoby fizyczne w danym gospodarstwie domowym, które spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego i...
08 Stycznia, 2018

Bezpłatne porady doradców technicznych

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie do projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie mogą skorzystać z indywidualnych, bezpłatnych porad doradców technicznych. Dyżur doradcy odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniu 15 stycznia 2018 r. Obowiązują zapisy na poszczególne godziny. Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 71 390 51 71, 71 390 72 09 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) 13:00 Termin zajęty 13:30 Termin zajęty 14:00
12 Grudnia, 2017

Bezpłatne porady doradców technicznych

W związku z realizacją projektu grantowego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie mogą korzystać z indywidualnych, bezpłatnych porad doradców technicznych. Dyżury doradców będą się odbywać zgodnie z harmonogramem w dniach 14-15 grudnia 2017 r. miejsce: Siedziba UMiG Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1, pok. 24 (I piętro) Obowiązują zapisy na poszczególne godziny. Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 71 390 51 71, 71 390 72 09
04 Grudnia, 2017

Zaproszenie na spotkanie w sprawie konkursu grantowego

Szanowni Państwo, Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość wraz z Gminą Kąty Wrocławskie jest organizatorem konkursu grantowego na zakup instalacji fotowoltaicznych. (Możliwość weryfikacji na stronach www.pv-projekt.pl, oraz stronie gminy Kąty Wrocławskie:  www.katywroclawskie.pl). Chcieliśmy Państwa zaprosić na spotkanie w sprawie konkursu grantowego pn.  „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, które odbędzie się: 11.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:30 w Auli Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Brzozowej 4 w Kątach Wrocławskich  Uprzejmie prosimy o przygotowanie na spotkanie: • informacji o wysokości opłat za energie elektryczną z faktur za ostatnich 12 miesięcy • informację o miejscu niezacienionym (o kierunku południowym/południowo-wschodnim/południowo-zachodnim) w m2 na: dachu skośnym dachu płaskim
01 Grudnia, 2017

Bezpłatne porady doradców technicznych

W związku z realizacją projektu grantowego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z bezpłatnych porad doradców technicznych. Oprócz dyżurów w punktach konsultacyjnych został uruchomiony e-mail jako zdalny dostępu do doradcy technicznego. adresy do doradców technicznych: doradca1-katywroclawskie@fea.pldoradca2-katywroclawskie@fea.pl
09 Listopada, 2017

O projekcie grantowym

Projekt grantowy pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” nr RPDS.03.01.00-02-0021/17 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, schemat 3.1.C. Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.  

Strony