Wydział Podatków i Opłat przypomina

12/05/2022

Wydział Podatków i Opłat przypomina

Przypominamy, że 15 maja 2022 roku upływa termin płatności II raty:

• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

• podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

Tych z Państwa, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku, prosimy o dokonywanie wpłat na nadane indywidualne rachunki bankowe, bądź na ogólne konto urzędu.

Przypominamy, że z dniem 01.01.2022r. zostały nadane nowe Indywidualne Numery Rachunków Bankowych w opłacie za odpady komunalne.

Autor: 
Anna Sowa