Aktualne inwestycje

Inwestycje
zdjęcie przedstawia siłownię zewnętrzną na placu zabaw w Krzeptowie
20/07/2018

Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Krzeptów

Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Krzeptów. W ramach prac wykonany został plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, boisko wielofunkcyjne oraz zagospodarowane zostały tereny zielone. Prace wykonywała  firma Paweł Dąbrowski DABRO- BAU F.H.U. z siedzibą Opoczka 17 a, 58-100 Świdnica.
zdjęcie przedstawia nowy budynek szkoły w Sadkowie
20/07/2018

Rozbudowa i przebudowa szkoły w Sadkowie

Zostały zakończone prace przy realizacji pierwszego etapu budowy nowej części szkoły w Sadkowie. Rozpoczęto procedurę odbiorową tej części inwestycji, która potrwa przez najbliższe tygodnie. Do wykonania pozostał etap II i III inwestycji w zakresie przebudowy istniejącego starego budynku szkoły oraz budowy przyszkolnej sali sportowej. Termin zakończenia pozostałych prac 31.01.2019r.
zdjęcie przedstawia pierwszą warstwę nowej drogi ul. Legionów w Kątach Wr.
20/07/2018

Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich

Trwają prace drogowe przy budowie ul. Legionów w Kątach Wrocławskich. W ostatnim czasie wykonana została asfaltobetonowa nawierzchnia jezdni, natomiast prowadzone są prace związane z wykonaniem nawierzchni chodników. Wykonawcą zadania jest MABUD s.c. z Wrocławia. Termin zakończenia wykonywania prac przewidziano na 31.01.2019r.
20/07/2018

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich

W parku rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem terenu pod przyszłe nasadzenia. Dotychczas wykonano wycinkę wyznaczonych drzew będących w złym stanie i zagrażającym użytkownikom parku oraz wykoszono liczne samosiejki. Wyregulowano przebieg starorzecza i rowu. Wykonano również fundamenty pod tablice edukacyjne i informacyjne. Inwestycja pn.”Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich” jest dofinansowana w ramach Poddziałania 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WROF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
zdjęcie przedstawia plac budowy, widać koparkę i rury do instalacji kanalizacji
20/07/2018

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap II – Mokronos Dolny

Trwają prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym. Aktualnie prace prowadzone są na sięgaczach ulicy Stawowej od strony AOW. Wykonawcą zadania jest AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków. Termin zakończenia wykonywania prac przewidziano na 26.11.2019r. 

Strony