Aktualne inwestycje

Inwestycje
21/07/2017

Przedszkole kontenerowe w Kątach Wrocławskich

Trwają prace związane z wykonaniem rozbudowy przedszkola przy ul. Drzymały 4 w Kątach Wrocławskich. Przedszkole kontenerowe, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, jest realizowane przez PW HEPAMOS z Proszowic. W chwili obecnej zostało już przygotowane podłoże pod montaż kontenerów. Przywiezienie i montaż kontenerów rozpocznie się na początku sierpnia. Zakończenie prac nastąpi w sierpniu.
Zabrodzie - przekazanie placu budowy
13/07/2017

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu

W dniu 12.07.2017 r. przekazano plac budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o. ze Świdnicy. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 30.11.2017 r.
06/07/2017

Budowa kanalizacji w Sadkowie

Trwają prace budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie”. Wykonawcą robót jest firma Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD Sp. Jawna J. Pankiewicz, L. Lewicki z Legnicy. Zakres inwestycji obejmuje gównie budowę kanalizacji wzdłuż ul. Lawendowej wraz z przyłączami do działek. Zostanie wybudowana też kanalizacja do działki nr 13/24 oraz 18/1. Łączna długość budowanej kanalizacji wynosi ok. 410 m.
zagęszczanie warstwy ścieralnej drogi
05/07/2017

Trwa budowa drogi Gniechowice – Stary Dwór – etap II

Po usunięciu zanieczyszczeń nawierzchni tłuczniowej, wyrównaniu i uzupełnieniu podbudowy na drodze Gniechowice - Stary Dwór rozpoczeto układanie warstw nawierzchni asfaltowej. Firma MABUD s.c. M. Chojecki A. Atras z Wrocławia rozpoczęła realizacje zadania pn. „Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór - etap II”.Ułożona została warstwa wiążąca nawierzchni i rozpoczeto układanie warstwy ścieralnej. Po zakończeniu tych robót zostaną wykonane zjazdy z drogi oraz zostanie uzupełnione pobocze drogi.
zdjęcie przedstawia dawny kościół ewangelicki w trakcie remontu
28/06/2017

Remont dawnego kościoła ewangelickiego

Informujemy, iż podpisana została umowa z Wykonawcą zadania pn. „Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I”. Przekazany został Wykonawcy plac budowy. Przedmiotem zadania jest remont i przebudowa budynku dawnego kościoła ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby biblioteki i Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie placu pomiędzy budynkiem dawnego kościoła i budynkiem ratusza. Prace w tym zakresie obejmą budowę i wymianę sieci kanalizacji deszczowej, wykonania nowej nawierzchni oraz elementów małej architektury (tj. montaż siedzisk z bloków granitowych i witryn informacyjnych). Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2018r. Edyta Kmiecik

Strony