15 września 2021 r. – upływa termin płatności III raty podatków i opłat

13/09/2021

15 września 2021 r. – upływa termin płatności III raty podatków i opłat

Wydział Podatków i Opłat przypomina, że 15 września 2021 r. upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.       

Informujemy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 nie uległa zmianie i wynosi: 23,00 zł os./m-c.

Od stycznia 2021 roku na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, właściciele nieruchomości zabudowanych domem jednorodzinnym mogą skorzystać ze zniżki za kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych w wysokości 2 zł os./m-c.

Aby zniżkę uzyskać należy złożyć nową deklarację. Po więcej informacji zapraszamy do urzędu.

Wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynika z indywidualnej decyzji organu podatkowego (dotyczy osób fizycznych).

Wpłat należy dokonywać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego, u inkasenta lub na ogólne konto Gminy – 73 9574 0005 2001 0000 0101 0001

Prosimy o terminowe wpłaty. W przypadku powstania zaległości podatkowych informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach mogą być przekazywane do Krajowego Rejestru Długów (zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. /Dz.U. Nr 81 poz. 530 ze zm./), co może skutkować ograniczeniem swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Autor: 
Monika Makowska