Ankieta PTZ 2024

08/07/2024

Ankieta PTZ 2024

Szanowni Państwo

Uruchamiamy drugą edycję badania potrzeb przewozowych w Publicznym Transporcie Zbiorowym Mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie.

Źródłem danych do badania będą wypełnione przez Państwa ankiety internetowe. Poniżej link do ankiety:


Na podstawie badania przeprowadzonego w roku 2023 oraz wpływających od Państwa bieżących uwag i wniosków,  w styczniu 2024 wprowadziliśmy szereg zmian w "siatce połączeń" Gminnej Komunikacji Autobusowej.

Nadszedł czas na ocenę funkcjonowania obecnej "siatki połączeń". W tym celu uruchamiamy Ankietę Ewaluacyjną w której mogą Państwo dokonać oceny funkcjonującej siatki połączeń oraz przekazać swoje uwagi

Poniżej link do ankiety ewaluacyjnej:


Bezpośrednie linki do obu w/w ankiet znajdują się również na stronie "www" Gminy w zakładce "Transport publiczny".

W zakładce tej znajdują się również linki do ankiet w formacie (*.pdf)  które można wydrukować i wypełnić. 

Ankiety wypełnione w formie "papierowej" można przekazać bezpośrednio do Wydziału Transportu UMIG lub do Biura Obsługi Klienta UMIG.

Autor: 
Robert Otczyk