DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH - zapraszamy do wypełnienia ankiety

10/06/2022

DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH - zapraszamy do wypełnienia ankiety

DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH
MIESZKAŃCÓW GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

 Szanowni Państwo.

W najbliższym wydaniu informatora samorządowego Kątem Oka znajdziecie Pańśtwo formularz ankiety poświęconej zdrowiu. Zebrane za jej pośrednictwem informacje pozwolą podjąć konkretne działania w kierunku ochrony i promocji zdrowia mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie.  Właściwa diagnoza i podjęte trafne działania są podstawą do osiągnięcia korzyści zarówno w skali lokalnej, jak i w wymiarze indywidulanym dla każdego z mieszkańców.
Pytania skierowane są bezpośrednio do pełnoletniej osoby wypełniającej ankietę. Badanie jest całkowicie anonimowe. Uzyskane informacje posłużą jedynie do opracowywania planu działania w zakresie ochrony zdrowia.
Prosimy o szczere odpowiedzi. Czas niezbędny na uzupełnienie ankiety to około 5 minut. W pytaniach  prosimy o zaznaczenie 1 odpowiedzi, chyba że z treści wynika inaczej.
Zapraszamy do dostarczenia wypełnionej ankiety do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. W Biurze Obsługi Klienta w Smolcu i w Kątach Wrocławskich znajdą Państwo specjalnie oznaczone urny. Na ankiety czekamy do 15 lipca br.
Tych z Państwa, którzy mają możliwość wypełnienia ankiety w Internecie zapraszamy na stronę. 

Autor: 
Weronika Szwaj