Do dnia 22 października 2019r. trwa nabór ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Do dnia 22 października 2019r. trwa nabór ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 1274/VI/19 z dnia 27 września 2019 r. ogłosił konkurs pn. "Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności".

Zadanie obejmuje:
1. doposażenie w sprzęt oraz w środki transportu ochotniczych jednostek ratowniczych
2.  doskonalenie umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z wzorami wymaganych dokumentów konkursowych zamieszczone są na stronie  BIP UMWD w zakładce Ogłoszenia o Konkursach,  pod adresem  http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,51731,idmp,127,r,r

Konkurs ma celu wyłonienie i dofinansowanie projektów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa poprzez doposażenie w sprzęt oraz środki transportu ochotniczych jednostek ratowniczych i doskonalenie umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Pozwoli to na poprawę jakości wykonywanych działań przez organizacje pozarządowe. Odbiorcami zadańsą mieszkańcy województwa dolnośląskiego i dolnośląskie organizacje pozarządowe.

Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz jednostki wyienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania obijętego konkursem oraz których terenem działania jest Województwo Dolnośląskie.

Termin realizacji zadania objętego konkursem ustalony jest od dnia 4 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania , jednak nie później niż do 31 grudnia 2019 roku.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w terminie od 1 do 22 października 2019 roku, osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Urząd Martszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Bezpieczeństwa
Kancelaria Ogólna
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

UWAGA: decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stępla pocztowego. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogoą elektroniczną. 

W przypadku składania ofert osobiście w UMWD oferent może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty z datą wpływu na własnym drugim egzemplarzu lub kopii.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone.

Data publikacji: 
10/10/2019 - 11:56
Autor:
Weronika Szwaj
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?