Dopłaty 2021 dla rolników - wnioski tylko przez internet

17/03/2021

Dopłaty 2021 dla rolników - wnioski tylko przez internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje:

Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r., dotyczące:
- Rolnictwo ekologiczne,
- Dobrostan zwierząt,
- płatności ONW,
- rolno- środowiskowo-klimatycznego
- premii w ramach działania zalesieniowego – za rok 2021.

Wnioski o przyznanie płatności składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus udostępnionej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Najważniejsze zmiany w przyznawaniu wsparcia:
Płatności bezpośrednie:

 •  w ramach płatności do roślin strączkowych na ziarno nie będzie stosowana degresywność stawek (dotychczas do powierzchni upraw ponad 75ha przysługiwała dwukrotnie niższa stawka).
 • w ramach płatności do pomidorów obowiązują dodatkowe wymogi: wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha;

Ponadto, zgodnie z przepisami unijnymi, od roku 2021 konopie odmiany Finola nie są objęte wsparciem w Polsce.

Działanie dobrostan zwierząt PROW 2014-2020:

 •  rozszerzenie zakresu wsparcia o owce;
 •  odstępstwo od całkowitego zakazu utrzymywania loch w systemie jarzmowym – dopuszczona została możliwość czasowego utrzymywania loch w systemie jarzmowym jednak nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym;
 •  wprowadzenie degresywności płatności dobrostanowej w przypadku wariantów dotyczących dobrostanu krów mlecznych;
 •  określenie terminu na zgłoszenie zmian w przypadku krów w typie użytkowym kombinowanym - zmianę typu użytkowania albo określenie kierunku użytkowania należy zgłosić w terminie przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

Działanie rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020:

 •  skrócenie do 3 lat okresu realizacji nowych zobowiązań ekologicznych;
 •  podwyższenie średnio o 27% stawek płatności dla pakietów/wariantów działania;
 •  wprowadzenie dodatkowych wymogów dla uprawy pomidorów ekologicznych- wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha.

Ważne zmiany od roku 2021:

 • wniosek można złożyć tylko w formie elektronicznej (brak możliwości złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian). Kierownik biura powiatowego ARiMR jest zobowiązany do zapewnienia rolnikom pomocy technicznej w zakresie wypełniania i składania wniosków przez Internet; 
 • wypełniając wniosek rolnik podaje informacje na temat poszczególnych upraw. Dotyczy to wszystkich rolników, nie tylko tych, którzy posiadają powyżej 10 ha gruntów ornych. Zebrane informacje służyć będą realizacji działań PROW.

Nabór wniosków potrwa do 17 maja 2021 r. (związku z tym, że 15 maja przypada w sobotę).

Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że sami sobie nie poradzą  z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników biur powiatowych ARiMR. W placówkach Agencji przygotowano specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a wsparciem w kwestiach technicznych będą służyć eksperci.   

Więcej informacji na stronie: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html

Autor: 
Weronika Szwaj