Harmonogram odbioru odpadów z gospodarstw domowych

Znak segregacji - trzy zielone strzałki ułożone w trójkąt, na wyciagnietej dłoni
31/03/2021

Harmonogram odbioru odpadów z gospodarstw domowych

Kiedy zostaną odebrane odpady z Twojego domu?

Harmonogram w załączeniu

Przypominamy:

Każdy Mieszkaniec Gminy Kąty Wrocławskie jest zobowiązany do segregacji odpadów

Odpady dzielimy na frakcje:

odpady zmieszane, bioodpady, szkło, papier i tektura oraz łącznie metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe.

 

Pracownicy odbierający śmieci są zobowiązani do sprawdzania poprawności segregacji odpadów.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji:

- na kosz lub worki naklejane jest naklejka „NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA”

- fakt ten zgłaszany jest do urzędu, dołączona jest również dokumentacja fotograficzna.  

W przypadku dwukrotnego braku segregacji pod danym adresem, będzie naliczana podwójna stawka opłaty za okresy (miesiące) kiedy segregacja była źle prowadzona. Stawka ta będzie wynosić 46 zł od mieszkańca za każdy miesiąc.

 

Sukcesywnie pojemniki na odpady będą zaopatrywane w naklejki z informacją o rodzaju gromadzonych odpadów.

Pojemniki na odpady zmieszane i bioodpady są dodatkowo wyposażane w transpondery RFID, określające wagę odebranych odpadów.

 

Powyższe informacje dotyczą gospodarstw domowych.

 

Autor: 
Ilona Migacz