Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Klasa w szkole, dzieci odpowiadają nauczycielce.
31/01/2020

Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje o harmonogramie  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminach składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie  - Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 343/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. 

Kryteria rekrutacji:

  • do przedszkoli i szkolnych oddziałów przedszkolnych  określa: Uchwała Nr XXXVII/486/2017 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Katy Wrocławskie – treść uchwały PDF
  • do klas pierwszych szkół podstawowych określa: Uchwała Nr XXIX/384/2017 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – treść uchwały PDF

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się elektronicznie. Adres strony dostępny jest pod adresem: https://katywroclawskie.rekrutacje.edu.pl.

 

Autor: 
Ilona Migacz