Informacja w sprawie działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego Powiatu Wrocławskiego

18/03/2021

Informacja w sprawie działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego Powiatu Wrocławskiego

STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO
informuje, że ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną na terenie kraju, w okresie 22.03.2021 r. – 22.04.2021 r. ulega zawieszeniu osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego Powiatu Wrocławskiego.
W TYM OKRESIE PORADY UDZIELANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ TELEFON LUB Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (E-MAIL).
Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem dokonuje zapisu na poradę: pod jednym z numerów telefonów: 71/ 722 17 05, 71/ 722 20 71, 71/ 722 20 78 lub wysyłając wiadomość na adres npp@powiatwroclawski.pl (z podaniem imienia, nazwiska i numeru telefonu).
Autor: 
Weronika Szwaj