Informacje od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

24/04/2024

Informacje od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje:

Środki ochrony roślin zawierające fosforek glinu, (zawierające w swoim składzie substancję czynną tj. m. in. Quickphos Pellets 56 GE, Quickphos Tablets 56 GE, zgodnie z zatwierdzoną przez MRiRW etykietą, przeznaczone są do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metoda fumigacji.
Tym samym, nie powinny być nabywane ani stosowane przez amatorów, np. działkowców, którzy nie są świadomi bardzo poważnych zagrożeń, jakie mogą stwarzać tego rodzaju preparaty.

Autor: 
Anna Sowa