Kończy się termin opłat I raty podatku

15/03/2021

Kończy się termin opłat I raty podatku

15 marca 2021 r. – upływa termin płatności I raty - podatków i opłat.

 

Wydział Podatków i Opłat przypomina, że 15 marca 2021 r. tj. w poniedziałek, upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.       

Informujemy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 nie uległa zmianie i wynosi :

- 23,00 zł os./m-c.

Od stycznia 2021 roku na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, właściciele nieruchomości zabudowanych domem jednorodzinnym mogą skorzystać ze zniżki za kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych w wysokości 2 zł os./m-c.

Aby zniżkę uzyskać należy złożyć nową deklarację. Po więcej informacji zapraszamy do urzędu.

Wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynika z indywidulanej decyzji organu podatkowego (osoby fizyczne).

Terminy płatności:

I  rata do 15 marca 2021 r.

II rata do 15 maja 2021 r.

III rata do 15 września 2021 r.

IV rata do 15 listopada 2021 r.

Wpłat należy dokonywać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego, u inkasenta lub na ogólne konto Gminy – 73 9574 0005 2001 0000 0101 0001

Autor: 
Ilona Migacz