KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU TRANSPORTOWEGO DLA GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

05/09/2022

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU TRANSPORTOWEGO DLA GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie”.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 06.09.2022 r. do dnia 17.10.2022 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych za pomocą załączonego formularza.

Wypełnione formularze (skan) prosimy przekazać na adres:  transport.zbiorowy@katywroclawskie.pl wpisując w tytule maila "Konsultacje społeczne - plan transportowy" lub dostarczyć drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w terminie do dnia 17.10.2022 r. (decyduje data wpływu).

W związku z powyższym, aby wziąć udział w konsultacjach nie ma obowiązku każdorazowo drukowania formularza w wersji papierowejDopuszczalna jest możliwość przesłania formularza wypełnionego elektronicznie lub zebrania postulatów od mieszkańców np. na zebraniach sołeckich i wpisania ich w jeden zbiorczy formularz, z jednoczesnym podaniem danych osobowych mieszkańców, którzy wnieśli postulaty/uwagi.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Autor: 
Iwona Budych