KORONAWIRUS - informacje i zalecenia

11/03/2020

KORONAWIRUS - informacje i zalecenia


Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. 

Jak ochronić się przez zakażeniem?
Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

  • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
  • masz podwyższoną temperaturę,
  • kaszlesz i masz duszności.

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

  • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną:

WSSE we Wrocławiu
ul. M.Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław
tel: 71 328 30 41 do 49
fax: 71 328 35 92
email: wsse.wroclaw@pis.gov.pl

PSSE we Wrocławiu
ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław
tel: 71 329 58 43
fax: 71 329 18 51
693 900 908 - od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 -15.00
603 720 579 – codziennie po 15.00 i w dni wolne od pracy,
email: psse.wroclaw@pis.gov.pl

LUB

  • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wrocław - Śródmieście, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego,
Oddział Kliniczny Zakaźny Tytusa Chałubińskiego 2-2a (Oddział dziecięcy) Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, ul. Chałubińskiego 2-2A

Wrocław, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5

Lista szpitali

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?
Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

 

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem


Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

Autor: 
Weronika Szwaj