Kwalifikacja wojskowa 2024

13/02/2024

Kwalifikacja wojskowa 2024

Osoby podlegające kwalifikacji, zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, zgłaszają się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – budynek C) w terminach:

21-27.03.2024 r. - mężczyźni
04.04.2024 r. – kobiety.

Należy ze sobą zabrać:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

- posiadaną dokumentację medyczną (niezbędną do określenia zdolności do służby wojskowej)

- dokumenty potwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (zakładka AKTUALNOŚCI):
https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/articles/aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-2024/

Autor: 
Anna Sowa