Legionella - komunikat

01/09/2023

Legionella - komunikat

Komunikat PSSE we Wrocławiu i ZGK w Kątach Wrocławskich w związku z wystąpieniem w Polsce przypadków legionelozy.

W związku z pojawiającymi się na terenie kraju zakażeniami bakteriami legionella, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich zachęca swoich odbiorców, zarówno zarządców budynków wielolokalowych jak i indywidualnych do przeprowadzania dezynfekcji wewnętrznych instalacji wody ciepłej poprzez okresowe podniesienie jej temperatury do ok. 60°C. Utrzymywanie temperatury wody powyżej 55°C znacznie ogranicza prawdopodobieństwo namnażania się bakterii.
Wskazujemy jednocześnie, że bakterie z grupy legionella najintensywniej namnażają się w temperaturze wody 25 - 40°C, i nie można się nimi zarazić poprzez spożywanie wody. Dotychczasowe badania nie wskazują również na obecności bakterii legionella w wodzie zimnej.
Informujemy ponadto, że spółka prowadzi prewencyjną dezynfekcję sieci wodociągowej na terenie całej gminy. W związku z powyższym w wodzie zimnej dostarczanej przez naszą spółkę może być wyczuwalny zapach i smak chloru. Dawka chloru nie przekracza wartości dopuszczalnych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Autor: 
Anna Sowa