Noś maskę - ogranicz emisję wirusa

01/03/2021

Noś maskę - ogranicz emisję wirusa

Przypominamy, że od 27 lutego obowiązują nowe zasady dot. zasłaniania ust i nosa oraz regionalizacja obostrzeń.

W całym kraju obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Ust i nosa nie będzie już można zasłaniać za pomocą przyłbic czy szalików.

W województwie warmińsko-mazurskim powrót obostrzeń. Od 27 lutego obowiązkowa kwarantanna po przyjeździe z Czech i Słowacji.

Jednocześnie przypominamy o ZASADY FUNKCJONOWANIA URZEDU MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁĄWSKICH w zwiżaku z pandemią COVID-19.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną oraz wzrost zachorowań również wśród pracowników urzędu i ostatnie regulacje prawne przechodzimy w tryb obsługi zdalnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od 4 listopada 2020 r. są realizowane tylko najważniejsze zadania. Prosimy o osobiste stawiennictwo tylko w sprawach pilnych.

Przed przybyciem do urzędu prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami wydziału w celu ustalenia, jakie dokumenty są potrzebne do dostarczenia lub okazania, by załatwić sprawę.  Prosimy o korzystanie z elektronicznej formy załatwienia spraw poprzez skrzynkę e-puap.

Urząd Stanu Cywilnego - 71 /390-72-18

Ewidencja ludności - 71/390-72-24

Dowody osobiste -71/390-71-66

Ewidencja działalności gospodarczej - 71/390-71-40

Kontakt do pozostałych wydziałów.

 

Urząd Stanu Cywilnego

- wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,

- sporządzanie aktów urodzeń i zgonów (dla osób urodzony i zmarłych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie),

- wydawanie zaświadczeń i przyjmowanie oświadczeń z zakresu  USC.

 

Wydział Spraw Obywatelskich

- zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego/czasowego,

- wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności,

- przyjmowanie wniosków o wyrobienie dowodu osobistego,

- wydawanie dowodów osobistych,

- przyjmowanie zgłoszeń utraty i unieważnianie dowodów osobistych,

- przyjmowanie wniosków z zakresu rejestracji działalności gospodarczej (wpisy, zmiany we wpisach, wykreślenia, zawieszenia i wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej).

 

Prosimy o osobiste stawiennictwo tylko w sprawach pilnych.

Obsługiwane będą osoby osłaniające usta i nos, zachowujące dystans i dezynfekujące dłonie.

 W przesionku ratusza może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób.

Dziękujemy za zrozumienie.

Autor: 
Weronika Szwaj