Nowe zasady bezpieczeństwa

Grafika z informacją o obostrzeniach przy covid 19 - zdjęcie wirusa.
19/03/2021

Nowe zasady bezpieczeństwa

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały nowe obostrzenia związane z trwającą pandemią  COVID-19.

 

Swoją działalność muszą zawiesić:

  • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
  • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
  • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
  • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
  • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
  • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
  • stoki narciarskie;
  • kluby fitness i siłownie;
  • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

 

Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zalecana jest także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Ze względu na sytuacje epidemiczną prosimy o korzystanie z elektronicznej formy załatwienia spraw poprzez skrzynkę e-puap i osobiste stawiennictwo w Urzędzie Miasta i Gminy tylko w sprawach najważniejszych.

Przed przybyciem do urzędu prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami wydziału w celu ustalenia, jakie dokumenty są potrzebne do dostarczenia lub okazania, by załatwić sprawę. 

Urząd Stanu Cywilnego - 71 /390-72-18

Ewidencja ludności - 71/390-72-24

Dowody osobiste -71/390-71-66

Ewidencja działalności gospodarczej - 71/390-71-40

Kontakty do pozostałych wydziałów:

https://www.katywroclawskie.pl/pl/page/kontakt-z-urz%C4%99dem

Urząd Stanu Cywilnego

- wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,

- sporządzanie aktów urodzeń i zgonów (dla osób urodzony i zmarłych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie),

- wydawanie zaświadczeń i przyjmowanie oświadczeń z zakresu  USC.

 

Wydział Spraw Obywatelskich

- zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego/czasowego,

- wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności,

- przyjmowanie wniosków o wyrobienie dowodu osobistego,

- wydawanie dowodów osobistych,

- przyjmowanie zgłoszeń utraty i unieważnianie dowodów osobistych,

- przyjmowanie wniosków z zakresu rejestracji działalności gospodarczej (wpisy, zmiany we wpisach, wykreślenia, zawieszenia i wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej).

 

 Obsługiwane będą osoby osłaniające usta i nos, zachowujące dystans i dezynfekujące dłonie. Na teren urzędu będą mogły wejść tylko te osoby, które wyrażą zgodę na pomiar temperatury.

 W przedsionku ratusza może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób.

Dziękujemy za zrozumienie.

 

Autor: 
Ilona Migacz