Nowy obowiązek właścicieli nieruchomości

biały domek na zielonej trawie
06/07/2021

Nowy obowiązek właścicieli nieruchomości

Od 1 lipca każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości mieszkalnej i niemieszkalnej ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i źródeł spalania paliw na terenie nieruchomości.

Deklaracje składać można drogą elektroniczną na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, Kąty Wrocławskie (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/)
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Na wysłanie deklaracji właściciele budynków już istniejących mają 12 miesięcy. W przypadku nowo powstałych obiektów właściciele mają obowiązek złożyć deklarację w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).
Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Autor: 
Magdalena Matysek