Odśnieżanie dróg w sezonie zimowym

25/11/2021

Odśnieżanie dróg w sezonie zimowym

W związku z rozpoczynającym się sezonem zimowym i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, podpisane zostały dwie umowy na usługę odśnieżania dróg GMINNYCH. Obejmują one zasięgiem teren miasta Kąty Wrocławskie oraz obszar poza miastem.

W bieżącym sezonie zimowym Gmina Kąty Wrocławskie odpowiadać będzie wyłącznie za odśnieżanie publicznych dróg gminnych, objętych zarządem Gminy. Odśnieżaniem pozostałych dróg publicznych zajmować się będą zarządcy właściwi dla danej drogi.

Informujemy, że sytuacje drogowe należy zgłaszać do odpowiedniego zarządcy według następującego schematu:

                   - Autostrada A4 oraz droga krajowa nr 35  (kolor czerwony na mapie) - utrzymywane będą przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (telefon dyżurnego 71 320-98-18)             

                   - Drogi Wojewódzkie (kolor żółty na mapie) - utrzymywane będą przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (telefon dyżurnego 71 391-71-96)

                   - Drogi Powiatowe (kolor fioletowy na mapie) - utrzymywane będą przez Obwód Drogowy w Mirosławicach (telefon dyżurny 71 316-22-45)

                   - Drogi Gminne publiczne (kolor brązowy na mapie) - utrzymywane będą przez Gminę Kąty Wrocławskie (telefon dyżurny 71 390-159)

MAPA SIECI DROGOWEJ 

Autor: 
Monika Makowska