Oferta pracy: GOPS

07/03/2023

Oferta pracy: GOPS

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych w charakterze OPIEKUNA/KI

Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: miejsce zamieszkania osób z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie objętych usługami opiekuńczymi.

Termin podpisania umowy: niezwłocznie po wyborze Kandydata

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 33 47 220 w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od godz. 7:30 — 15:30 , a w środy od 8:00 -  16:00
oraz na stronie https://bip.gops.katywroclawskie.pl/dokumenty/354 


Autor: 
Anna Sowa