Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

29/12/2023

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Gmina Kąty Wrocławskie działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022, poz.1079 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 nabór nr:  FEDS.07.10-IP.02-053/23

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dot. „Konkurs na wybór partnera – usługi społeczne”, do dnia 19 stycznia 2024 roku do godz. 10:00.

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem 71 390 71 57 lub 71 390 71 62.

 

 

Autor: 
Anna Sowa