Ograniczamy bezpośrednią obsługę w urzędzie

25/03/2021

Ograniczamy bezpośrednią obsługę w urzędzie

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że od piątku 26 marca 2021 r. PILNE sprawy urzędowe będzie można załatwić w tymczasowym Biurze Obsługi Klienta w Kątach Wrocławskich. BOK Smolec będzie przyjmować interesantów po wcześniejszym umówieniu wizyty (tel. 71 336 20 05). Wszystkie inne sprawy będą załatwiane poprzez platformę e-PUAP.

Ta prewencyjna decyzja została podjęta dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów urzędu. Prosimy o zrozumienie, chcemy zminimalizować ryzyko i zachować ciągłość pracy urzędu, by ewentualne zakażenie nie spowodowało paraliżu administracyjnego.

Zapytania i wątpliwości można na bieżąco kierować do pracowników merytorycznych drogą e-mailową i telefoniczną. Wszystkie Państwa sprawy zostaną załatwione. Kontakty do poszczególnych wydziałów: https://www.katywroclawskie.pl/pl/page/kontakt-z-urz%C4%99dem

Przepraszamy za niedogodności i jesteśmy dla Państwa dostępni w takich samych godzinach jak zwykle. Jedyna różnica polega na braku fizycznej obsługi interesantów. Prosimy o korzystanie z elektronicznej formy załatwienia spraw poprzez skrzynkę e-puap. Osobiste stawiennictwo w Urzędzie Miasta i Gminy tylko w sprawach najważniejszych.

Przed przybyciem do urzędu prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami wydziału w celu ustalenia, jakie dokumenty są potrzebne do dostarczenia lub okazania, by załatwić sprawę.
Ewidencja ludności - 71/390-72-24
Dowody osobiste -71/390-71-66
Ewidencja działalności gospodarczej - 71/390-71-40
Urząd Stanu Cywilnego - 71 /390-72-18

 

DOWODY OSOBISTE

a) Wniosek o nowy dowód osobisty:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty - wybieramy opcję przez INTERNET,

b) Zgłoszenie utraty/uszkodzeni dowodu osobistego:
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-swojego-dowodu-osobistego-uniewaznij-dowod - wybieramy opcję przez Internet.

W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI, PROSIMY O KONTAKT BEZPOŚREDNI W GODZINACH PRACY URZĘDU.

WNIOSKÓW NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO URNY, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU RATUSZA.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO TYLKO OSOBIŚCIE W GODZINACH PRACY URZĘDU.

KONTAKT W SPRAWIE DOWODÓW OSOBISTYCH - nr tel. 71 390 71 66

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

c) Zameldowanie na pobyt stały bądź czasowy:
https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace - wybieramy opcję przez INTERNET,

Jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, NIE MOŻESZ się zameldować przez Internet.
Dokumenty, które potwierdzają prawo do twojego pobytu w Polsce, musisz pokazać w urzędzie.

d) Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego:
https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego dot. pobytu stałego - wybieramy opcję przez INTERNET, https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego dot. pobytu czasowego - wybieramy opcję przez INTERNET,

FORMULARZY MELDUNKOWYCH NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO URNY, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ  W BUDYNKU RATUSZA.

e) Zaświadczenie z ewidencji ludności np. o zameldowaniu, braku zameldowanych osób z dołączonym dokumentem elektronicznym potwierdzającym tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu pod wskazanym adresem:  https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

 

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł., każde - poza zwolnieniami ustawowymi. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a dowód wniesienia opłaty stanowi załącznik. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy: Gmina Kąty Wrocławskie, Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich - 73 9574 0005 2001 0000 0101 0001

W przypadku innych spraw prosimy o kontakt telefoniczny - EWIDENCJA LUDNOŚCI nr tel.: 71 390 72 24


URZĄD STANU CYWILNEGO

W Urzędzie Stanu Cywilnego realizowane będą tylko i wyłącznie sprawy w zakresie bieżącej rejestracji i sporządzania aktów zgonów.

Prosimy o załatwianie wszelkich formalności za pomocą telefonu, poczty tradycyjnej i elektronicznej przez PLATFORMĘ E-PUAP.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, a wymagających obecności w Urzędzie, wizyty będą umawiane indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – Wydział Spraw Obywatelskich tel.: 71 390 71 66, 71 390 72 24. 71 390 72 33 so@katywroclawskie.pl;  Urząd Stanu Cywilnego 71 390  72 18 usc@katywroclawskie.pl


Obsługiwane będą osoby osłaniające maską usta i nos, zachowujące dystans i dezynfekujące dłonie. Na teren urzędu będą mogły wejść tylko te osoby, które wyrażą zgodę na pomiar temperatury.

 W przedsionku ratusza może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób.

 

Autor: 
Weronika Szwaj