Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym

24/02/2021

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym

W dniu 24.02.2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

Szczegóły na stronie: http://bip.katywroclawskie.pl/dokumenty/15027.

Autor: 
Monika Romańska