Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 roku

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 r. w zakresie:

  1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  2. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – Biuro Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie w terminie do dnia 18.03.2016 r. do godz. 15:30. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Gminy Kąty Wrocławskie.
Na kopercie z ofertą powinna być adnotacja: „Konkurs 2016” oraz nazwa zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego)

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załącznik: 
Data publikacji: 
26/02/2016 - 12:49
Autor:
Monika Romańska
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?