Petycja

10/04/2024

Petycja

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) Imię i nazwisko osoby reprezentującej Podmiot wnoszący petycję ujawnione jest powyżej

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
tel. 608-318-418
nr KRS: 0001 007 117
www.gmina.pl

Autor: 
Anna Sowa