"Pies pod paragrafem" - program TOZ Wrocław

23/10/2023

"Pies pod paragrafem" - program TOZ Wrocław

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu projektu pn.: „Pies pod paragrafem – Program poprawy warunków życia zwierząt domowych i gospodarskich".

Program prowadzony będzie głównie na terenach dolnośląskich gmin wiejskich. W ramach działań edukacyjnych Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przygotowało plakaty edukacyjne informujące o tym jak prawidłowo sprawować opiekę nad zwierzętami oraz o możliwych konsekwencjach prawnych dla opiekunów, którzy naruszają przepisy w zakresie ochrony zwierząt.

Jednocześnie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział we Wrocławiu zawiadamia o prowadzonych w ramach drugiej części projektu czynnościach kontrolnych na terenie gminy. Prowadzone czynności będą miały charakter prewencyjny oraz wybiórczy, a ich celem będzie skontrolowanie warunków bytowych zwierząt z terenu administracyjnego gminy. Prowadzone czynności będą miały charakter stały. 

Więcej informacji, a także plakaty informacyjne do pobrania znajdą Państwo na stronie www.piespodparagrafem.com

Autor: 
Anna Sowa