Plan priorytetowy Policji w Smolcu

13/09/2023

Plan priorytetowy Policji w Smolcu

W związku z licznymi zgłoszeniami nieprawidłowości dot. dewastacji, zaśmiecania oraz spożywania alkoholu w Smolcu przy ul. Ogrodowej, Posterunek Policji w Smolcu pragnie poinformować o wdrożeniu PLANU PRIORETYTOWEGO, który będzie miał na celu wyeliminowanie zgłaszanych przez mieszkańców zdażeń i zagrożeń z nimi związanych. Mając na uwadze powyższe, Posterunek Policji w Smolcu zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o zaplanowanych działaniach Policji.

Sporządził:

Dzielnicowy asp. Dariusz Dyduła

Autor: 
Anonim