Podsumowanie I etapu konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

02/08/2021

Podsumowanie I etapu konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

W drugiej połowie kwietnia 2021 r. odbył się I etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.
Podczas sześciu spotkań online:
• upowszechniliśmy ideę tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW)
• poinformowaliśmy o rozpoczęciu prac nad PZM MOFW
• poznaliśmy oczekiwania, potrzeby, obawy i preferencje mieszkańców oraz interesariuszy względem transportu i mobilności w miejscu ich zamieszkania i pracy
• przedyskutowaliśmy wiele ważnych tematów dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia dotyczących m.in.
• potrzeby utworzenia wspólnej aplikacji wyszukiwania połączeń komunikacyjnych we wszystkich gminach MOFW
• rozszerzenia systemu biletowego URBANCARD poza Wrocław tj. na gminy ościenne obszaru funkcjonalnego
• usprawnienia komunikacji zbiorowej
• zwiększenia liczby miejsc parkingowych przy stacjach i przystankach kolejowych
• poprawy ciągłości ścieżek rowerowych
Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i propozycje zarówno w trakcie spotkań, drogą mailową lub poprzez elektroniczny formularz zgłaszania uwag.
Podczas konsultacji przekazano nam 166 pomysłów, uwag i propozycji rozwiązań problemów.
Dziękujemy! Twój Głos jest dla nas bardzo ważny!
Autor: 
Weronika Szwaj