Podsumowanie II etapu konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

04/08/2021

Podsumowanie II etapu konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. odbył się II etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.
Podczas ośmiu spotkań online:
• podsumowaliśmy obecną sytuację mobilnościową w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Wrocławia,
• przedyskutowaliśmy wiele ważnych tematów dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia dotyczących np.:
• potencjału kolei w naszym regionie
• sposobów zachęcenia do korzystania z transportu zbiorowego
• integracji środków transportu, biletów i parkingów Park&Ride w ramach standardu aglomeracyjnego
• funkcjonowania bezpiecznych parkingów dla rowerów
• poprawy działania sygnalizacji świetlnej we Wrocławiu – tzw. „czerwona fala”.
Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i propozycje zarówno w trakcie spotkań, drogą mailową lub poprzez elektroniczny formularz zgłaszania uwag.
Podczas konsultacji przekazano nam 152 pomysły, uwagi i propozycje rozwiązań problemów.
Dziękujemy!
Autor: 
Weronika Szwaj