Podziękowanie dla Skarbnik

29/04/2021

Podziękowanie dla Skarbnik

Na sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 kwietnia 2021 r. pożegnano Skarbnik Agatę Dudek-Golińską, która z końcem kwietnia kończy współpracę z Gminą Kąty Wrocławskie. Z tej okazji pełniący obowiązki Burmistrza Julian Żygadło podziękował Pani Skarbnik za merytoryczną pracę na rzecz społeczności lokalnej. Podobne życzenia złożyli przedstawiciele Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich - Przewodnicząca RM Anna Skórczak i radny Jerzy Osiński.

Na tym samym posiedzeniu Rada Miejska powołała nową Panią Skarbnik Małgorzatę Golian. 

Autor: 
Weronika Szwaj