Pomagamy szpitalowi na Koszarowej

27/05/2020

Pomagamy szpitalowi na Koszarowej

Dziękujemy mieszkańcom gminy Kąty Wrocławskie za udział w zbiórce na rzecz zakupu sprzętu i środków ochrony osobistej dla szpitala na ul. Koszarowej we Wrocławiu. Udało się zebrać 44 631,00 zł. Na sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o przekazaniu ze środków gminy kolejnych 45 369,00 zł. Łącznie szpital na Koszarowej otrzymał od Gminy Katy Wrocławskie 90 000,00 zł.

Szczególnie podziękowania należą się mieszkańcom Pietrzykowic, którzy zasili zbiórkę na łączną kwotę 35 392,00 zł. 

Według umowy między szpitalem, a gminą za pozyskane fundusze zostaną zakupione trzy urządzenia AIRVO 2. Są to generatory przepływu z wbudowanym nawilżaczem, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe samodzielnie oddychającym pacjentom.  Dzięki tym urządzeniom znacznie zwiększa się wygoda i komfort pacjenta: zmniejsza się przestrzeń martwa w płucach, wzrasta dynamiczne ciśnienie w drogach oddechowych, lekarz może precyzyjnie określić ilości podawanego tlenu. Zakupiona zostanie również kaniula nosowa, czyli element zintegrowanego systemu, który umożliwia komfortowe podawanie tlenu i nawilżonej mieszanki oddechowej, bez niewygody stosowania maski twarzowej. Pacjenci mogą łatwiej jeść, pić, spać i kontaktować się z personelem oraz rodziną.

Dodatkowo zostaną zakupione środki ochrony osobistej dla personelu medycznego. Wszystkim Darczyńcom jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Autor: 
Weronika Szwaj