Program Profilaktyki Chorób Odkleszczowych na lata 2023 -2025

14/05/2024

Program Profilaktyki Chorób Odkleszczowych na lata 2023 -2025

W obliczu narastającego zagrożenia ze strony chorób przenoszonych przez kleszcze, nie możemy pozostać obojętni! Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o aktywne włączenie się do Programu Profilaktyki Chorób Odkleszczowych na lata 2023 -2025, inicjatywy podjętej i finansowanej przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

Ochrona zdrowia zawsze powinna być naszym priorytetem, a teraz mamy szansę podjąć działania, które mogą uratować zdrowie wielu naszych mieszkańców. Program stanowi niepowtarzalną okazję dla wszystkich zagrożonych chorobami przenoszonymi przez kleszcze, a zwłaszcza boreliozą, która staje się coraz większym zagrożeniem. 

W ramach programu nie tylko podnosimy świadomość na temat chorób odkleszczowych, ale także zapewniamy konkretną pomoc medyczną. Bezpłatne konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne oraz badania w kierunku boreliozy są dostępne dla osób z grup wysokiego ryzyka. Wczesne wykrywanie chorób przenoszonych przez kleszcze jest podstawą skutecznego leczenia i chroni przed poważnymi powikłaniami.

Dzięki programowi mieszkańcy każdej z gmin powiatu otrzymają dostęp do niezbędnej wiedzy i usług zdrowotnych, co przyczyni się do poprawy ich bezpieczeństwa zdrowotnego. Akcje edukacyjno-profilaktyczne, organizowane przez NZOZ Twój Lekarz, będą prowadzone podczas wydarzeń plenerowych w poszczególnych gminach, stanowiąc nie tylko źródło informacji, ale także okazję do przeprowadzenia badań przesiewowych.

Ponadto wszyscy uczestnicy programu otrzymają dostęp do serii podcastów "CO NA TO TWÓJ LEKARZ". Cykl audycji z udziałem lekarzy ma na celu podnoszenie świadomości na temat profilaktyki chorób odkleszczowych oraz sposobów postępowania w przypadku ukłucia przez kleszcza.

Autor: 
Weronika Szwaj