Program profilaktyki zdrowotnej - borelioza

24/11/2023

Program profilaktyki zdrowotnej - borelioza

Borelioza: zbadaj się, bo warto!

Trwa bezpłatny program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023–2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

Borelioza jest najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze w Europie i Ameryce Północnej. W Polsce z roku na rok wzrasta liczba zachorowań. Chociaż borelioza w początkowej fazie jest łatwa do wyleczenia, opóźnienie w diagnozowaniu może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak problemy neurologiczne, bóle stawów czy problemy z sercem.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023–2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego to reakcja na wzrastające zagrożenie boreliozą.

 • Cel Programu:

Poprawa wiedzy na temat boreliozy wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego, głównie wśród osób narażonych na kontakt z kleszczami, takich jak pracownicy leśni, rolnicy czy myśliwi.

 • Rekrutacja i kwalifikacja do Programu:

Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu wrocławskiego.
Zakwalifikowanie uczestników z grupy wysokiego ryzyka z powiatu wrocławskiego, w tym tych, którzy zostali ukłuci przez kleszcza, ale nie przeszli badań.
Kwalifikację medyczną przeprowadza personel sieci NZOZ Twój Lekarz realizującej program. 

 • Świadczenia medyczne zapewniane uczestnikom zakwalifikowanym do Programu:

 • Konsultacja diagnostyczno-terapeutyczna:

Konsultacje odbywają się w placówkach NZOZ Twój Lekarz, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 w formie wizyty osobistej lub teleporady. Celem konsultacji jest szczegółowy wywiad medyczny i w razie podejrzenia boreliozy, zlecenie badań.

 • Badania diagnostyczne w kierunku boreliozy - test ELISA oraz test Western blot
   
 • Konsultacja specjalistyczna:

Na podstawie wyników badań, wszyscy uczestnicy Programu, których stan tego wymaga, kierowani są do lekarza specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych.

 • Działania informacyjno-edukacyjne:

Wszyscy uczestnicy Programu otrzymują materiały informacyjne dotyczące profilaktyki chorób odkleszczowych oraz sposobów postępowania w przypadku ukłucia przez kleszcze.

 • Szkolenia dla lekarzy POZ

 

Czy ten Program jest dla mnie?

Tak, jeśli:

 • -jesteś mieszkańcem powiatu wrocławskiego
 • -pracujesz w rolnictwie, w lesie lub jesteś narażony na kontakt z kleszczami
 • -zostałeś ukłuty przez kleszcza i nie przeszedłeś jeszcze badań w kierunku boreliozy

Jak się zgłosić do Programu?

Telefonicznie:  71 311 12 36 wew. 03

Osobiście:  w placówkach NZOZ Twój Lekarz

Program finansowany jest ze środków budżetowych Powiatu Wrocławskiego.

Załącznik: 
Autor: 
Anna Sowa