Program usuwania wyrobów zawierających azbest

05/02/2024

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, realizując zadania wynikające z „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kąty Wrocławskie” ogłasza nabór wniosków na usunięcie w 2024 roku wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz środki budżetu Gminy Kąty Wrocławskie.

Informujemy, że Gmina Kąty Wrocławskie złoży wniosek o dofinansowanie z chwilą uruchomienia środków finansowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabór wniosków ma na celu usprawnienie procedury pozyskania środków po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

  • Termin składania wniosków: od 05 lutego 2024 r. do 31 marca 2024 r.
  • Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie (Biuro Obsługi Klienta), Biuro Obsługi Klienta w Smolcu ul. Dworcowa 4.


Dofinansowanie przysługuje w szczególności:

     1. Osobom fizycznym

     2. Wspólnotom mieszkaniowym

     3. Osobom prawnym, w tym spółdzielniom mieszkaniowym

     4. Przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski będą realizowane w określonej kolejności (decyduje data wpływu), do momentu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Kąty Wrocławskie.

Dofinansowanie będzie udzielone na zasadach określonych w Uchwale Nr L/653/22 Rady Miejskiej  w Kątach Wrocławskich z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania części kosztów zadań z zakresu realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kąty Wrocławskie”.

Wszelkich informacji w sprawie udziela: Aneta Słoniowska – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. (71) 390 72 08Załącznik: 
Autor: 
Monika Makowska