Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Wrocławskiego zawiesza fizyczną obsługę interesantów

16/03/2020

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Wrocławskiego zawiesza fizyczną obsługę interesantów

STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO INFORMUJE, ŻE
w związku z Komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszeniu ulega udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego Powiatu Wrocławskiego.
W TYM OKRESIE PORADY UDZIELANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ TELEFON I Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (E-MAIL).
Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NALEŻY PRZESŁAĆ DO STAROSTWA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES npp@powiatwroclawski.pl, A NASTĘPNIE OCZEKIWAĆ NA WYZNACZENIE TERMINU PORADY.
DANE KONTAKTOWE DO PUNKTÓW:
Długołęka: e-mail pomocprawna1@powiatwroclawski.pl; Kąty Wrocławskie: tel. 71/ 316 61 41 wew. 16, e-mail: pomocprawna3@powiatwroclawski.pl; Kobierzyce: tel. 71/ 369 80 17, e-mail: pomocprawna4@powiatwroclawski.pl; Mietków: 71/ 360 49 13, e-mail: pomocprawna6@powiatwroclawski.pl; Sobótka: 71/ 715 11 31, e-mail: pomocprawna5@powiatwroclawski.pl; Siechnice: pomocprawna2@powiatwroclawski.pl
Szczegółowe informacje: Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, tel. 71/ 722 17 05, 71/ 722 20 78, 71/ 722 18 58 lub e-mail: npp@powiatwroclawski.pl